Šílenci se slétají do Davosu

17. 01 2023

www.inadhled.live    Švýcarský Davos se opět stává místem setkání šílenců aspirujících na pobyt v pražských Bohnicích. Bohužel jsou tito morálně, psychicky a ideologicky vyšinutí lidé většinou buď extrémně bohatí, nebo jim byla různými okolnostmi zaručena moc, které se pokouší zneužít k přeměně našeho světa. Názory a plány zaznívající z Davosu jsou natolik nereálné, že většina lidí na planetě nevěří v možnost jejich naplnění. Dokonce se jimi v myšlenkách ani nezabývají, což je bohužel zásadní chyba.

  Zakladatelem Světového ekonomického fóra (dále jen WEF) je proslulý ideolog Klaus Schwab. Ten se prozatím letos do Davosu nedostavil, protože je nemocen. Fórum tak prozatím moderuje jeho stejně zkažená manželka. Jak možná víte, mezi časté hosty akce patří takoví zločinci, jakými jsou Bill Gates, Sörös, Karel III., Leyenová, a za čest být pozváni považuje většina lidí, kteří jsou mediálně známí. Mezi nimi byla už i mladá a hysterická ekoaktivistka Greta, ale i řada světově proslulých umělců zasahujících svou činností do politického dění. Předpokladem je však názorová shoda s vedením WEF a dobré vztahy s Klausem Schwabem. Systematická práce tohoto starce nese ovoce v podobě výchovy vlastních kádrů a jejich dosazování do čela mnoha států. Za produkty své práce Schwab označuje nejen Francouze Macrona a předsedu kanadské vlády Trudeau, ale i dost sporné politiky, jakými jsou ruský prezident Putin nebo brazilský exprezident Bolsonaro. Vladimír Putin totiž v poslední době před hlavními hvězdami WEF a jejich demagogií svět varuje. Bohužel nikdo z nás nevidí do temného zákulisí a netušíme, jaká je skutečná realita. Důvodem k zamyšlení je celosvětově podobný přístup k pandemii, na jejichž vzniku se WEF svým způsobem podílelo a de facto ji i zneužilo k urychlení naplňování vlastních plánů.

  Samotný kongres je jednou z nejlépe hlídaných akcí. V okruhu 5 km od místa setkání je rozeseto až 5000 vojáků a policistů chránících ,,vzácné“ účastníky. Otázkou je proč, když chtějí dle svých slov to nejlepší pro obyvatele planety. Je to snad proto, že se tyto ,,elity“ bojí o své životy? A mají k tomu důvod? Kdo zná výplody těchto bláznů, ten ví, že ano. Dalším extrémem je samotné zaměření jednání. Přestože jasným sjednocujícím cílem většiny účastníků je získání absolutní moci a nadvlády nad světem, schovávají se za nyní tak moderní progresivismus zvaný ekologie a ochrana klimatu. Téma je stejně falešné, jako snaha tvářit se přínosně pro budoucnost. A finálním vtipem je, že se letiště v Davosu plní soukromými tryskáči, kterými se tito údajní milovníci přírody a nepřátelé zplodin a emisí CO2 pravidelně přemisťují. Ostatně výjimkou nebyl ani poslední ekosummit v Egyptě, kam si zaletěla i naše delegace. Abychom to zkrátili, tito grázlové kážou vodu, ale nasávají víno po sudech.

  Závěry předchozích zasedání samozvaných světových lídrů se postupně promítaly do projektu pracovně nazvaného Agenda 50, Číslo v ní se však snižuje, nyní už je na třicítce. Jeho součástí jsou natolik drastické plánované změny života obyvatel Země, že se po seznámení s nimi musíte ptát na IQ jejich tvůrců. A ono je bohužel vysoké, takže Vám vzápětí musí dojít, že musí mít v rukách dostatečně efektivní nástroje, kterými dosáhnou uskutečnění svých plánů. Jak už jsme uvedli výše, jsou to peníze, moc a postavení ve společnosti těch největších světových elit. Pokud Vám ani nyní nedochází, jak je možné, že tak malý počet jedinců tvoří tak šíleně nebezpečnou skupinu s téměř neomezenou mocí, pak Vás můžeme ujistit, že nejste jediní. I proto velká část obyvatel celou tuto akci ignoruje, média záměrně přináší minimum informací (třeba o demonstracích namířených proti tomuto kongresu) a všichni jsou překvapeni, co se ve skutečnosti děje.

  Abyste lépe pochopili myšlenkové postupy Schwaba a dalších, zaregistrovali důsledky, zkuste se zamyslet o tom, jaké to bylo před pandemií a jak se některé věci daly rychle do pohybu. Například elektromobilita dříve považovaná za jednu z variant automobilismu se mění v povinnost a původně zamýšlené roky ukončení výroby spalovacích motorů jsou uměle i přes naprosto tragické elektrotechnologie a výsledky jejich rozvoje přibližovány. Podobné je to se snižováním emisí CO2, vypínám řady elektráren, atd. Nic z toho však není hybnou silou WEF. Jde jen o prostředky, jak převzít moc, snížit počet obyvatel, zamíchat etniky a vytvořit prostředí pro luxusní život elit a poslušnost početně celkově sníženého plebsu.

 Novým počinem je určování toho, co máme jíst. Postupně nám bude odebráno vše z dosavadní živočišné výroby, tedy maso, vajíčka, mléčné výrobky, mnoho rostlinných výrobků. Denní příděl kalorií ohraničen číslem 2500, vše bude doplněno sociálními kredity, jistým nevysokým příjmem a jak už jste slyšeli, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Pokud netušíte, jak se toho dosáhne, tedy nejdříve vysokými daněmi na základní potřeby a na majetek (auta, domy, firmy), transformací chovů zvířat na farmy produkující potraviny z hmyzu, navýšením cen ,,nevhodných“ produktů (PHM, některé druhy potravin), zákazem soukromých chovů a možnosti pěstovat si své plodiny, zrušenou hotovostí nahrazenou virtuální měnou ovládanou bankami, indoktrinací ve školách a mezi mládeží, emisními povolenkami a totální kontrolou vyzkoušenou při pandemii. Pokud tomu nevěříte, najdete plno informací na níže uvedeném odkazu či na dalších stránkách WEF. Oni už jsou si tak jistí, že to ani neskrývají. A uvědomte si už konečně, že je vše v plném proudu. Opravdu jste v klidu a myslíte si, že volba prezidenta je středobod světa a dění?

2270_C40_CBE_MainReport_250719.original.pdf

Jindřich Kulhavý

 

 

Speciály

Tipy