STÁTNÍ SVÁTEK (28.září 935) z pohledu Dějin národa Českého

27. 09 2019

  www.inadhled.live  28. září oslavujeme  státním svátkem i smrt našeho patrona knížete Václava. Je ale možno vůbec oslavovat smrt? Nebo bratrovraždu? Podle legend, které jsou napsány těsně po vraždě, je tento hanebný čin připisován bratru Václava Boleslavovi, který je po více jak tisíc let nazýván

  Je ale Boleslav opravdu bratrovrah? Zpráva o vraždě v té době díky legendám mnicha Widukinda hovoří takto. Zmiňuje jen jistého Hněvsu, který měl podle jeho tvrzení knížete Václava probudnul kopím zezadu, a tím mu zapříčinit smrt. Další legendista, jistý Kristián, který měl být možná synem knížete Boleslava I., píše o spiklenecké akci před kostelem sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Když totiž přicházel nebohý kníže Václav na dopolední modlitbu, byl před kostelem napaden bratrem Boleslavem, ten ale vzhledem k tomu, že Václav byl starší a silnější, jeho útok odrazil a dokonce ho sám povalil na zem. Posléze bratr Boleslav křičel na své družníky, že byl Václavem napaden. Ti neváhali a knížete Václava před dveřmi zmíněného kostela zavraždili. Takto líčí smrt kmížete Václava náš nejstarší legendista Kristián. Legenda byla sepsána jen o několik málo let po zavraždění knížete Václava, takže by se dalo napsat, že je věrohodná.

  Datum smrti, tedy 28. září 929 určila až církev, ale o několik staletí později. Antropologická expertíza ostatků, hlavně lebky knížete Václava, ve 20. století ale zmiňuje jiném datum vraždy knížete Václava. Vzhledem k tomu, že Václavovi nebylo v den zavraždění méně jak 40 let, se antropolog Emanuel Vlček domnívá, že varžda se odehrála patrně v roce 935, maximálně 938. Dost ale čísel a datumů, důležitý je fakt, proč byl vlastně kníže Václav zavražděn! Byl nejstarší, a i když v té době ještě neexistoval stařešnický řád, ten přišel až s knížetem Břetislavem I., měl Václav právo usednout jako nejstarší po smrti svého otce na knížecí stolec v Praze. To se ale patně díky až přílišné Václavově orientaci na Německo nelíbilo Boleslavovi. Dokonce silnou vazbu na Německo Václavovi vyčítala i jeho matka Drahomíra, která se několikrát snažila na tento fakt Václava upozornit.

  Byl to tedy důvod, proč musel být Václav odstraněn? Patrně v očích dávných a hrdých Slovanů jistě ano. Jenže je tu háček, vzdyž si i Boleslav a jeho družníci museli uvědomit, že Německo je daleko silnější a mocnější, takže tu náklonost a nakonec i jistou daň bude Boleslav platit také. Což se poléze nakonec i stalo... Tady bych asi svou úvahu o smrti knížete Václava ukončil a napsal, že zákon je neměnný a české země tak jako tak budou slavit 28. září jako státní svátek. Václav si naši úctu zcela jistě zaslouží.