Tisícileté dějiny české - ADVENTNÍ VĚNEC

13. 12 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  První adventní neděle má název podle Izraelského proroka v období Starého zákona IZAIJÁŠE. Tento starozákonný prorok žil v od r. 781-687 př.n.l a jako prorok dle tradice předpověděl narození spasitele Ježíše Krista.

  Druhá adventní neděle a tedy druhá zapálená svíčka podle tradice představuje betlémskou svíčku, jenž spodobňuje Kristovy jesle a příchod Mesiáše.

  Ve třetí adventní neděli, která je dnes, má být dle tradice zapálena růžová svíčka, která se nazývá ,,Pastýřská". Představuje radost a naději.

  Čtvrtá adventní neděle má barvu fialovou, a její název je Andělská. Andělé v tento den zvěstují pokoj a klid všem lidem dobré vůle.

  Teď už víte, proč máte na věnci 4 svíčky.

Speciály

Tipy