Tisícileté dějiny české - Bratr Karla IV. - výročí

12. 02 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  12. února LP 1322 se na Mělníku narodil v pořadí třetí syn krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Budoucí moravský markrabí a tyrolský vévoda Jan Jindřich Lucemburský. Vlastní bratr císaře a krále Karla IV. by nejprve otcem Janem Lucemburským poslán na výchovu do Tyrolska, kde ho otec oženil LP 1330 s nejstarší dcerou Jindřicha Korutanského Markétou zvanou též Pyskatou. Manželství však bylo pro údajnou impotenci Jana Jindřicha ze strany Markéty Tyrolské rozvedeno a Jan Jindřich byl ostudně vyhnán. Markéta se posléze vdala za syna císaře Ludvíka IV .Bavorského Ludvíka z Wittelsbachu.

  Jan Jindřich se po nezdárném manželství podruhé oženil s Markétou Opavskou, s níž měl šest potomků. Moravským markrabětem byl Jan Jindřich ustanoven svým bratrem králem českým a římským římské Karlem IV. LP 1349. Tuto funkci vykonával až do své předčasné smrti LP 1375.

  Jan Jindřich byl po Markétě Tyrolské a Markétě Opavské ještě dva krát ženatý, a to s Markétou Habsburskou (dcerou rakouského vévody Albrechta II) a s Alžbětou Oettingenskou. Hodnost tyrolského vévody Jan Jindřich vykonával jen od roku 1335 do roku 1341. Jan Jindřich Lucemburský zemřel v Brně dne 12. listopadu LP 1375. Pochován je dodnes v kostele s. Tomáše v Brně.

Speciály

Tipy