Tisícileté dějiny české - Dnešní výročí

7. 02 2021

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník     Volejte sláva.   České království má nového krále a královnu Te Deum. Dne 7. února milostivého léta roku 1311 byl v bazilice sv. Víta na hradě Pražském korunován českým králem hrabě JAN LUCEMBURSKÝ, syn císaře a římského krále Jindřicha VII a ELIŠKA PŘEMYSLOVNA dcera krále Václava II. Bůh žehnej české a moravské zemi.

  7. února LP 999 také zemřel na mozkovou mrtvici český kníže, syn Boleslava I. a Biagoty BOLESLAV II. řečený POBOŽNÝ.

  První zpráva o Boleslavovi II. pochází z roku 950 kdy se spolu se svým otcem Boleslavem I. Ukrutným zúčastnil příprav na válku proti císaři Otovi I. Velikému. Historicky byl Boleslav II. jeden z nejvíce aktivních panovníků. Ovládl nejen Olomoucko, ale také část Slezska, Krakovsko, a Jihovýchodní Polsko. Díky němu bylo v Čechách zřízeno LP 973 pražské biskupství, které de facto již započal jeho otec Boleslav I. (prvním historicky doloženým pražským biskupem byl Sas Dětmar)

  Aby si Boleslav II. pojistil konkurenční rod východočeských Slavníkovců, nechal v Levém Hradci nedaleko Roztok u Prahy zvolit druhým pražským biskupem příslušníka Slavníkovského rodu Vojtěcha (Adalberta) stalo se LP 982. Jeho zahraniční politika se obrátila zejména na Polsko, kde vládl jeho švagr Měšek I. z rodu Piastovců. Měšek I. měl za manželku Boleslavovu sestru Doubravku, ta ale v roce 990 náhle zemřela a začal tedy nelítostný válečný boj, který přerušila až smrt Měška I. LP 992.

  Patrně omylem byl Boleslavovi II. připsán hrůzostrašný čin, který se odehrál dne 28. září 995, kdy byl Vršovci vyvražděn východočeský rod Slavníkovců. Je tedy otázkou jestli byl Boleslav II., který byl v době vyvraždění upoután na lůžku díky mrtvici, vinen za akci proti Slavníkovcům, nebo to byla msta samotného rodu Vršovců. Je pravdou, že by to nebylo poprvé a ani naposledy, kdy se rod Vršovců každému takto mstil (viz rod Těpticů a Municů).

  Boleslav II. byl dvakrát ženat, a to s jistými Adiveou a Emmou. Podle Kosmovy kroniky české měl Boleslav II. čtyři syny a to Václava, který ale tragicky zemřel patrně ve věku 16 let, dále Boleslava III, jenž byl nazýván Ryšavec, Jaromíra a Oldřicha. Boleslav II. zvaný Pobožný zemřel ve věku 65 let na Pražském hradě a příčinou smrti byla jistě mozková příhoda. LP 993 Boleslav II. založil benediktinský klášter na Břevnově a klášter sv. Jana na Ostrově u Davle.

Speciály

Tipy