Tisícileté dějiny české - Konstancie Uherská - výročí

17. 02 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  17. února LP 1180 se v tehdy uherské Ostřihomi narodila budoucí české královna a manželka Přemysla Otakara I. KONSTANCIE UHERSkÁ z rodu Arpádovců.

  Konstancie Uherská byla dcerou uherského krále Bély III. a jeho první manželky Anežky ze Chatillionu. Měla se stát dokonce manželkou budoucího římského krále a možná i císaře Fridricha, jenž byl prvorozeným synem Fridricha Barbarossy, ale díky jeho smrti ve válečném tažení, jenž neslo název Křížová výprava do svaté země, ze svatby nakonec sešlo.

  Na jaře LP 1199 se nakonec Konstancie Uherská provdala za již v té době českého krále Přemysla Otakara I., který byl ale paradoxně stále ještě oficiálně ženatý s Adlétou z rodu míšenských Wettinů. Tato situace se vyřešila až smrtí Adléty Míšenské. Konstancie Uherská měla s Přemyslem Otakarem I. celkem osm dětí, kromě budoucího následníka Václava I. také například  ještě dcery Juditu, Annu Lehnickou a Anežku Českou, která byla papežem Janem Pavlem II. v Římě dne 12. listopadu 1989 svatořečena na sv. Anežka Česká.

  Po smrti svého milovaného manžela a českého krále Přemysla Otakara I. se Konstancie Uherská vrhla na charitativní činnost. Nedaleko Brna v Tišnově založila klášter pro chudé a trpící Porta Coeli (Nebeská Brána). V Praze v obci Poříčí věnovala nově založený kostel řádu sv. Františka, kde za necelých deset let její dcera Anežka nechala vybudovat nám dodnes stojící Anežský klášter. Sama Konstancie Uherská poslední léta svého života dožila v klášteře Nebeská Brána. Zemřela dne 6. prosince LP 1240.

Speciály

Tipy