Tisícileté dějiny české - KORUNOVACE SLAVNÉHO KRÁLE - výročí

25. 12 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  25. prosince LP 1261 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě korunován PŘEMYSL OTAKAR II. na českého krále. Spolu s ním byla zároveň korunována i jeho druhá manželka královna KUNHUTA HALIČSKÁ (UHERSKÁ).  

  Korunovaci Přemysl Otakar II. dlouho oddaloval, to vzhledem k tomu, že byl ještě formálně ženatý s jeho první manželkou Marketou Babenberskou. Poté, co Markéta zestárla a nemohla dát Přemyslu Otakaru II. vytouženého dědice a zároveň papežem nebyl uznán jeho nelegitimní syn Mikuláš (Mikuláš Opavský), kterého měl Přemysl Otakar II. s Anežkou z Kuenringu, se Přemysl Otakar II. rozhodl oženit podruhé. Jeho vyvolená byla vnučka někdejšího uherského nepřítele Bely IV., krásná a mladá Kunhuta Haličská.

  Těsně po korunovaci následovala dvoudenní pompézní hostina, která proběhla ve starém královském paláci Pražského hradu. Přemysl Otakar II. při slavnostní hostině potvrdil právo mohučského arcibiskupa napříště korunovat české panovníky. Podle dochované písemnosti stála korunovace Přemysla Otakara II. 125 hřiven stříbra. V tomto ohledu Přemysla Otakara II. předčil už jen jeho syn Václav II.

Speciály

Tipy