Tisícileté dějiny české - MIKULÁŠ DAČICKÝ - výročí narození

23. 12 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Dne 23. prosince LP. 1555 se na Horách Kutných narodil český šlechtic, spisovatel a kutnohorský měšťan pan MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA. Mikuláš Dačický pocházel z erbovního a šlechtického rodu Pánů z Heslova. Jako dítě byl poslán na výchovu do kladrubského kláštera k opatu Wronovi, kde se velmi dobře naučil několik cizích jazyků (latinu, němčinu a italštinu).

  Po smrti svého otce Ondřeje Dačického z Heslova a návratu do Kutné Hory se pan Mikuláš Dačický staral o svůj po otci zděděný majetek, tedy podíl ze stříbrných dolů. Vedl celkem bouřlivý až zhýralý život, miloval ženy, toulání se po hoštěnicích (hospodách), občas přímo na ulici cizákům rád udělil nějaký ten políček, ale na druhou stranu se velmi ochotně až zarputile zastával obyčejných havířů před měšťany a pány, zejména cizáky.

  V roce 1582 při jedné potyčce s Felixem Novohradským v restauraci u Svobodů nebo u Mědínků došlo i na souboj, kde pan Mikuláš Dačický svého nepřítele probodl kordem a tudíž zabil. Před soudem, kam ho poslal kutnohorský rychtář, slíbil vdově zaplatit odškodné 125 kop pražských grošů. V roce 1590 se oženil s krásnou pannou Alžbětou Mládkovou, se kterou se po bujarém a veselém mládí zklidnil. Mikuláš Dačický byl velkým humanistou a vlastencem. Příležitostně psal básně, které věnoval své milované vlasti. Často káral mincmistry, že okrádají havíře na platech, a nebojácně se zastal i jednoho na smrt odsouzeného havíře, který byl nakonec díky Mikulášovi Dačickému nejvyšším hofmistrem omilostněn.

 Ke stáru se potýkal s finančními problémy, takže svůj nabitý majetek musel rozprodávat. Vinou jeho zchudnutí byl úpadek dolování stříbra v Kutných Horách. I tak se dožil pan Mikuláš Dačický z Heslova v té době krásného věku 71. let. Zemřel dne 25. září LP 1626 patrně na silný zánět žil.

Speciály

Tipy