Tisícileté dějiny české - OBLÉHACÍ ZBRANĚ STŘEDOVĚKU

7. 02 2021

www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

  Že středověk byl brutální, o tom se ví mnohé. Brutalitě odpovídaly také zbraně a obléhací stroje. Účelem bylo co nejvíce a nejrychleji oslabit nepřítele v boji. Těžké obléhací stroje vznikaly už dávno před naším letopočtem. V průběhu staletí se mnoho neměnili, pouze se některé nepatrně zdokonalili. U nás se jich začalo používat, jakmile kolem hradů vyrostly kamenné hradby, tedy někdy kolem 5 století. Těžké obléhací stroje se za války nepřevážely, stavěly se až na místě speciálními oddíly. Asi nejznámější je katapult.

KATAPULT - středověký obléhací válečný stroj, využívájící torzního momentu zkroucených lan a šlach tak, aby vystřelil kameny nebo jiné věci, které by mohly způsobit škodu. Namísto kamenů mohla být na nepřítele také vystřelována smůla nebo hořící dehet, aby způsobily zápalné škody. Katapulty často bývaly umístěné na vyvýšeném místě nebo na hradních věžích. Účel byl zboření hradeb a možnost zaútočení pozemních vojsk.

MANGONEL - pod tímto názvem se skrývá druh katapultu. I tento byl určen k ničení hradeb, ale daleko častěji se využíval proti živé síle útočníka. Tento stroj mohl střílet prakticky cokoliv. Od hořících sudů až po hnijící mrtvoly či fekálie, které šířily nákazu .

 

 

TREBUCHET - jedna z nejhrozivějších zbraní. Právě on se stal díky závaží na kratší straně ramene náhradou za ručně natahované katapulty a o jeho slávu a oblíbenost se postarala síla, kterou dokázal vrhat projektily. Tato zbraň se používala i v době kanónů.

 

 

 

RIBAULT - zbraň také známá pod názvem ,,varhanní dělo" se do dějin zapsala opravdu hrozivě . Množství hlavní totiž do řad nepřítele dokázalo vystřelit smrtící salvu oceli, která smetla vše, co jí stálo v cestě . V podstatě se jednalo o předchůdce dnešního kulometu.

Speciály

Tipy