Tisícileté dějiny české - SLAVNÉ VÝROČÍ - Albrecht Jan Smiřický

17. 12 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 

  17. prosince roku 1594 se nedaleko Trutnova narodil český šlechtic, člen protihabsburské opozice a kandidát na českého krále za sesazeného Ferdinanda II. Štýrského ALBRECHT JAN SMIŘICKÝ. Albrecht Jan Smiřický patřil k vůdcům stavovského povstání a byl iniciátorem třetí pražské defenestrace.

  V paláci nesoucím název jeho starobylého rodu-palác Smiřických na Malé Straně - se zrodil plán na zúčtování s katolickými místodržícími. Albrecht Jan Smiřický taktéž financoval nekatolickou armádu, která byla vyslána na obsazení Vídně, které velel Jindřich Matyáš Thurn. Po neúspěšném obležení Vídně byl posléze Albrecht Jan Smiřický navržen jako kandidát na českého krále.

  V Čechách vlastnil Albrecht Jan Smiřické rozsáhlé majetky např. Hrubou Skálu, Kostelec nad Černými lesy, Žlutice nebo Náchod. Bohužel u něho v mladém věku propukla dědičná nemoc-tuberkulóza. Zemřel ve věku 24. let. Po jeho smrti a prohrané bitvě na Bílé Hoře celý jeho rozsáhlý majetek získal Albrecht z Valdštejna na úkor jeho sester Alžběty a Markéty Salomeny. S jeho smrtí jakoby odešlo štěstí stavovské opozice, která byla nakonec poražena v bitvě Na Bílé Hoře dne 8. listopadu 1620. Historik v časech národního obrození Golo Mann o něm napsal: Pokud by někdo dokázal české stavovské vojsko dovést k vítezství a porazit Habsburky, pak by to byl jedině Albrecht Jan Smiřický.

Speciály

Tipy