Tisícileté dějiny české - Smrt knížete Vratislava - výročí

13. 02 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  13. února LP 921 na Pražském hradě zemřel v pořadí třetí kníže, syn Bořivoje I. a sv. Ludmily VRATISLAV I. PŘEMYSLOVEC. Po jeho skonu patrně ve věku 35 až 40 let se na knížecí stolec usadila Vratislavova manželka Drahomíre ze Stodor, což byl rod Polabských Slovanů, nebo také Luticů.

  Drahomíra, která se vlády chopila jako regentka prakticky dle Kristiánovy legendy vládla za jejich nedospělého syna, budoucího knížete a světce Václava. Ještě za Vratislavova života byla na Pražském hradě založena bazilika sv. Jiří. Tedy druhý kostel na pahorku tzv. Žiži nebo taktéž Sněmovní pole. Dle archeologických průzkumů byl ale druhý pražský kostel sv. Jiří za doby knížete Vratislava I. ještě dřevěný.

  Vratislav měl s Drahomírou čtyři děti-tři synové Václav (budoucí vévoda vlasti sv. Václav), Boleslav I. (na věky nazýván ukrutný bratrovrah, ale také sjednotitel české země), dále Spytihněva, o kterém se ale neví zcela nic, jen to, že zemřel patrně pádem z koně již jako dítě. Alespoň takto se píše v legendě Mantovského biskupa. A nakonec dceru Střežislavu, pramáti rodu Slavníkovců.

  Gumpoldova kronika uvádí, že kníže Čechů Vratislav I. zemřel nejspíše po zranění ve válečné řeži proti maďarským nájezdníkům, kteří obléhali hrad na pražském ostrohu. Tělo bylo na příkaz jeho matky Ludmily uloženo v bazilice sv. Jiří, kterou sám založil. Archeologická expertiza knížete Vratislava I odhalila, že kníže měřil cca 168 cm, byl štíhlé postavy, měl patrně světlé dlouhé vlasy, protáhlý obličej a měl na temeni nosu řadu sečných nezahojených zranění. Dle jejich domněnky zemřel ve věku zhruba 40 let.

Speciály

Tipy