Tisícileté dějiny české - STŘEDOVĚKÝ BULVÁR - SMRT NA SILVESTRA

31. 12 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

 JOHANA BAVORSKÁ

  Za panování Karlova syna Václava IV. znesvětily posvátný hrad Karlštejn hned tři krvavé tragédie. Za ne zcela vyjasněných okolností tady na silvestrovské noci 31. prosince LP 1386 nečekaně zemřela třicetiletá královna Johana Bavorská. Už se patrně nikdy přesně nedozvíme, co že se to vlastně v noci odehrálo. Jisté však je, že pětadvacetiletý král Václav IV. měl až příliš rád své lovecké psy, patrně se jednalo o německé dogy, které se ve středověku používaly k lovu divoké zvěře. Řada psů s ním dokonce spala v ložnici.

  Podle brabantského kronikáře a diplomata Edmunda de Dyntera se uprostřed noci královna Johana probudila,  ve tmě hledala u postele nočník, aby mohla vykonat potřebu, a jak šátrala kolem sebe, vylekala jednu spící dogu, která vyskočila a nebohé královně prokousla hrdlo. Kronikář zaznamenal také ještě jedno vyprávění královských dvořanů, kteří na hradě byli, a podle nich královnu kousl pes, který trpěl vzteklinou. Díky této psí nemoci královna Johana Bavorská do rána zemřela na otravu krve.

  Řada dnešních historiků a antropologů ale vyjádřilo pochybnosti o takovémto královnině konci. Nicméně je pravděpodobné, že královna za nevyjasněných okolností skutečně na hradě Karlštejn opravdu zemřela. Našla se listina z roku 1387, kde jeden z královských psů opravdu napadl a ošklivě pokousal hofmistra Kašpara Krajíře. Přitom ho zvíře muselo velmi dobře znát, jelikož se z titulu své funkce staral o všechny potřeby královského dvora, tedy i patrně o Václavovi psi, které krmil a často je venčil. Přesto, ale není nikde jasné, zda byla královna Johana opravdu zabita vzteklinou nemocným psem, jenž údajně v ložnici chránil krále Václava IV.

  Smutečný obřad za tragicky zesnulou královnu Johanu (Janu) Bavorskou trval několik dní, než bylo mrtvé a snad i znetvořené tělo 12. ledna 1387 uloženo do královské hrobky ve Svatovítském chrámu v Praze. Sám král Václav IV. Lucemburský se však smutečního obřadu ani nezúčastnil. Podle pásemné zprávy, která se ve 20. století našla přímo na hradě Karlštejn, Václav IV. natolik truchlil, že nebyl vůbec schopen se obřadu zúčastnit. Historik Jiří Spěváček ve své knize o králi Václavovi píše, že byl král spíše opilý a smrt jeho první manželky královny Johany Bavorské mu byla doslova lhostejná.

  Pražský kanovník a letopisec v době krále Václava IV. napsal, že král byl opilec a v den Johanina pohřbu utekl na hrad Křivoklát, kde spolu se svými kumpány, kterými byli např. Jíra z Roztok nebo Jindřich z Lažan, lovil jeleny a hodně pil. Nicméně Václav IV., ať už opilý, nebo ne, byl schopen na koni jezdit kamkoli. Bezpečně totiž víme, že se v době Johanina pohřbu král opravdu sebral a odjel z Prahy, a možná, že na svůj oblíbený hrad Žebrák.

Co k tomu ještě dodat? Václav IV. byl panovník, který byl sice velmi inteligentní, dokonce svou inteligencí a schopnostmi předčil i svého císařského otce Karla IV., ale byl často viděn jen opilý až hrůza, a to mu sráželo sebevědomí. Nutno dodat, že tragédií na hradě Karlštejně bylo ještě několik, ale to až příště.

Speciály

Tipy