Tisícileté dějiny české - ÚMRTÍ SLAVNÉHO KRÁLE - výročí

15. 12 2020

www.inadhled.cz Autor: Aleš Hroník

SLAVNÉ VÝROČÍ

  Dne 15. prosince roku 1230 zemřel poslední český kníže a třetí český král z rodu Přemyslovců PŘEMYSL OTAKAR I. Syn druhého českého krále Vladislava II. a jeho druhé manželky Judity Durynské. Přemysl Otakar I. získal královskou korunu díky vojenské pomoci Filipovi Švábskému roku 1198.

  Díky přeběhnutí do tábora právoplatného dědice římské koruny Fridricha II. Štaufského mu byla v Basileji udělena listina tzv. Zlatá bula Sicilská. Toto privilegium, v němž měl český král výsostné postavení při volbě římského krále, Fridrich II. Štaufský Přemyslu Otakarovi I. udělil roku 1212. Napříště se čeští panovník stal hlavním volitelem při volbě německého krále. Dále pak směla budoucího českého krále volit jen domácí šlechta, a to bez zásahu římských králů. Královská koruna byla dědičná.

  Přemysl Otakar I. byl dvakrát ženatý. Nejdříve s dcerou jeho dosavadního spojence markraběte Oty II. Míšenského Adlétou, se kterou se ale po dvacetiletém manželství nechal rozvést, a posléze s Konstancií Uherskou, dcerou uherského krále Bély III. Dohromady měl Přemysl Otakar I. třináct dětí. Nejvýznamnější byl jistě dědic královské koruny Václav I. a budoucí dánská královna Markéta Dagmar Dánská. Přemyslova poslední dcera Anežka se do srdcí této země vepsala jako sv. Anežka Česká.

  Přemysl Otakar I. byl asi 174 cm vysoký a stejně jako jeho otec měl spíše ženské obličejové rysy. Byl hodně náladový a miloval lovy divoké zvěře, a to zejména kolem hradu Loket, který patrně spolu se svým synem Václavem I. okolo roku 1222 založil. Dnes je tělo krále Přemysla Otakara I. pochováno v opukové tumbě v nejstarší části svatovítské katedrály na Pražském hradě. Podle zjištění antropologa Emanuela Vlčka se Přemysl Otakar I. dožil patrně 65 až 70 let. Zemřel na dědičnou tuberkulózní chorobu ve studených zdech Pražského hradu.

Speciály

Tipy