Tisícileté dějiny české - VRAŽDA NA TYRANU NENÍ VRAŽDOU - Výročí

4. 06 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  4. června 1942 zemřel v nemocnici na Bulovce na následky "atentátu", který se uskutečnil dne 27. května téhož roku, zastupující říšský protektor Čechy a Morava REINHARD HEYDRICH.

  Po operaci v pražské nemocnici na Bulovce, kde Heydricha operoval na výslovné přání Heydrichovi rodiny německý lékař, se říšský protektor zotavoval. Neočekávané komplikace nastaly několik málo dní po operaci, kdy Heydrich dostal silný zánět a vzhledem k tomu, že v té době ještě nebyly k dispozici antibiotika, u Heydricha nastala celková sepse a okamžitá smrt.

  V roce 2004 při exhumaci Heydrichových ostatků němečtí lékaři zjistili, že Heydrich dle jejich tvrzení nezemřel na následky sepse, ale bezesporu na mozkově cévní příhodu (mozek Heydricha však nebyl nikdy pitván). Po jeho smrti nastaly v Protektorátu Čechy a Morava hrůzostrašné represe, které byly označovány jako ,,heydrichiáda". Mnoho obyvatel za tuto československou operaci s názvem Anthropoid zaplatilo vlastním životem, další lidé byli posíláni do vyhlazovacích či koncentračních táborů smrti. Zástupce Reinharda Heydricha-K.H.Frank nechal dokonce nařídit vyhlazení dvou obcí v Čechách (Lidice a Ležáky)

  Vraždu na tyranu provedli českoslovenští výsadkáři plk. Jan Kubiš pocházející z Dolního Vilemína a generálmajor Josef Gabčík pocházející ze Slovenské obce Poluvsie.

  Samotná akce byla v tehdejší Evropě brána jako nejvýznamnější odbojový čin na okupovaném československém území, a možná i v celé tehdejší Němci zabrané Evropě. Jak Británie, tak i Francie, po této hrdinské akci okamžitě odvolali své podpisy v Mnichově, kdy spolu s Adolfem Hitlerem připravili Československo o více jak třetinu území. Jak dopadli hrdinové této akce, to jistě všichni víme. V roce 1964 byl režisérem Jiřím Sequensem natočen film s názvem ATENTÁT. Podobné zaměření na tuto hrdinskou akci měl i film Jiřího Krejčíka VYŠŠÍ PRINCIP z roku 1960 kde lze zaslechnout větu prof. Reálného gymnázia v Kostelci :,,VRAŽDA NA TYRANU NENÍ VRAŽDOU."

Speciály

Tipy