Tisícileté dějiny české - ZŘÍCENINA HRADU OSEK

25. 03 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  V našem pátrání po hradech a tvrzích se přesuneme do doby českého krále Václava I. Přemyslovce. Tento "jednooký" panovník někdy okolo roku 1247 založil hrad, jenž se nachází na severu Čech, nedaleko Ústí nad Labem. Král Václav I. svěřil stavbu hradu Borešovi ze slavného rohu Hrabišců. Dokládá to alespoň písemná zpráva vydaná na podzim LP 1250.

  Hrad byl dle archeologů prostorný, s velkým množstvím vnitřních areálů. jakou byl rytířský sál, hodovní místnost či ložnice, kde tu a tam král Václav I. dle písemností pobýval. Dalším bádáním archeologů se potvrdilo, že hrad byl kolem dokola zalesněn. Archeolog Tomáš Durdík dokonce tvrdí, že stromy kolem hradu byly použity na stavbu již za samotného Václava I. Prvním kastelánem a prakticky i pánem na hradě Osek byl právě zmíněný Boreš, který dokonce od krále Václava I. LP 1252 hrad odkoupil. Podle všeho ale Boreš neměl finance na jeho dokončení, a tak byl hrad dostaven až kolem roku 1300. Z této doby pochází i hradní kaple.

  Hrad Osek zůstal v majetku Hrabišců až do konce 14.století. Rod Hrabišců v této době patrně díky finančním ztrátám a mizivému podílům na politickém dění v Českém království hodně zchudl. Hrad byl nakonec prodán míšenskému markraběti Vilémovi, který za něho údajně zaplatil jen 25 tisíc míšeňských grošů, což v té době nebyla ani polovina odhadované ceny. Díky husitskému válečnému období, byl hrad ještě více opevněn, vzhledem k tomu, že míšenský markrabě Vilém stál na straně katolické šlechty proti husitům.

 Někdy okolo roku 1459 získal hrad Osek český král Jiří z Poděbrad, jenže pro jeho nevyužití jej za necelé dva roky král dvojího lidu zase obratem prodal Prokopu z Rabštejna. Těsně před smrtí krále Jiřího z Poděbrad LP 1471 byl Osek obsazen Řádem německých rytířů, kteří se k němu nechovali zrovna valně. Byla poničena zejména hodovní místnost a rytířský sál z doby jeho zakladatele Václava I.

  V době krále Vladislava Jagellonského byl hrad Osek prodán nejvyššímu kancléři Pavlu ze Sulevic. Bohužel díky nezájmu pánů ze Sulevic hrad až do poloviny 16. století jen pustl. Rod pánů ze Sulevic více jak na hradě Osek sídlil spíše na svém rodovém panství v Duchcově nacházejícího se nedaleko dnešního lázeňského města Teplice. V následném 17. a 18. století byl hrad jen ruinou, a tomu napomohla i doby třicetiletého válečného období, kdy byl hrad nejednou Sasy vyrabován a pobořen. Dnes jeho slávu připomíná již jen vstupní brána a zeď hospodářských budov. Vše je tak pomíjivé...

Speciály

Tipy