Výstražná hodinová demonstrativní stávka 12. 9. 2023

18. 07 2023

www.inadhled.live  Tak tu máme vyhlášení demonstrativní stávky. Vše k ní je níže uvedeno. Myslíte si, že se Fiala roztřese? Opravdu stačí jen demonstrativní stávka?

Jaká bude forma stávky 12. 9.?

Stávka 12. 9. si neklade za cíl ochromit ekonomiku země. Stávka 12. 9. je stávkou demonstrativní, tedy má ukázat množství lidí, které nesouhlasí s politikou vlády Petra Fialy. Slovo stávka je odvozené od slov: stát, zastavit. Jde o to zastavit na hodinu činnost a ukázat souhlas s požadavkem této stávky. Jde o to demonstrovat společnou sílu.

V dostatečném předstihu bude vyhlášeno, jak se viditelně označit tak, aby všichni lidé zapojení do stávky na ulici, v dopravních prostředcích, v zaměstnání atd. byli vidět. Pokud se každý čtvrtý člověk na ulici zapojí do této stávky, pak každý uvidí, že skutečně máme sílu posunout věci pozitivním způsobem.

Zapojení do stávky bude možné a vhodné ještě dalšími způsoby, nejen označením na oděvu, například skutečným zastavením pracovní i jiné činnosti, ale nechceme, aby někdo riskoval ztrátu zaměstnání, nebo došlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti. Podrobnější doporučení pro formu stávky připravujeme.

proč hodinová stávka?

Pro demonstraci našeho spojení je hodinová stávka dostatečná. Tato hodinová demonstrativní stávka je však pouze začátek. Pokud se stávka podaří a lidé i vláda uvidí sílu našeho spojenectví, budeme v našich společných aktivitách pokračovat dál a nezůstaneme rozhodně pouze u hodinové výstražné stávky.

proč byl jako požadavek stávky zvolena elektřina?

Samozřejmě není problém naší národní elektřiny prodávané přes lipskou burzu tím jediným problémem, který naše vláda záměrně neřeší. A také samozřejmě v případě, že by vláda tento požadavek splnila, nebude celá naše aktivita rozpuštěna. Problematika elektřiny byla zvolena jako velmi jednoznačný, neoddiskutovatelný požadavek, na kterém se může shodnout skutečně celý náš národ, a který by vláda, pokud by skutečně naslouchala požadavkům obyvatel naší země, a pokud by plnila své povinnosti tak jak má, měla bezodkladně splnit.

jde stávkovému výboru pouze o cenu elektřiny?

Stávkový výbor se skládá ze zástupců opozičních stran, spolků, hnutí a z osobností opoziční národní scény. Každý ze stávkového výboru vnímá nebezpeční pro naší zemi z jednotlivých kroků, které realizuje vláda Petra Fialy, jež je zcela poslušna příkazům z rukou cizích zájmových vlivových skupin včetně diktátu Evropské unie. Cena elektřiny je pouze jedním z problémů, který však, pokud by se řešil co nejdříve, může zásadně pomoci situaci obyvatel a ekonomice České republiky. Tím však naše aktivita rozhodně nekončí. Členové stávkového výboru vnímají situaci v České republice komlexně a budou svoji další aktivitou podporovat naše národní zájmy.

může stávku vyhlásit někdo jiný než odbory?

Stávka je forma protestu. Stávka může být vyhlášena buď podle zákona o kolektivním vyjednávání za zaměstnance, a tam hrají rozhodující roli odbory, a nebo to může být stávka politická, a tam může stávkovat každý občan bez ohledu na členství v odborech. Tedy nikoliv pouze zaměstnanec větších firem, ale i živnostník, majitel firmy, žena na mateřské, důchodce, student atd. Při této politické stávce odbory nehrají rozhodující roli, přesto se jako velké organizace sdružující občany mohou do takové stávky zapojit.

co se bude dít po stávce?

Stávkou 12. 9. naše aktivita nekončí, ale teprve začíná. Pokud se podaří spojit naše síly a demonstrovat je veřejně, pak rozhodně budeme pokračovat v naší aktivitě dál. Důležité je, že pokud každý v naší zemi uvidí, že je tolik lidí ochotno se veřejně postavit a přihlásit se k této společné národní akci, pak skutečně můžeme posunout věci pozitivním způsobem dál. Důležité je, že stávkový výbor je složen ze zástupců různých opozičních stran, spolků a osobností. Není to projekt jakési jedné strany, která by chtěla realizovat svůj úzce definovaný program, ale projekt společný, který svým složením garantuje průnik různých názorových pohledů, který je jednoznačně definován národními zájmy.

mohou být za stávkou schovány skryté zájmy nějaké zájmové skupiny?

V tomto směru hraje důležitou roli široké složení stávkového výboru, které garantuje, že celá aktivita nebude zneužita nějakou úzkou zájmovou skupinou, která by mohla vyústit v cíle, jež by šly proti zájmům našich občanů. Důležitý je demokratický duch celého spojenectví.

proč?

Ta nejkratší, ale nejzávažnější otázka nakonec. Proč to vše? Není jednodušší plout s davem, nevyčnívat a čekat, že ono to nějak dopadne? Vždyť přece většina lidí ještě má prostředků dost, mohou si koupit telefon, jet na dovolenou. Jenže co bude za deset, za dvacet let? Když vidíme jaké snahy tato vláda zcela bez skrupulí a zcela bezohledně realizuje? V jaké zemi budou žít naše děti, když tato vláda realizuje kroky, které destruují naší zemi způsobem, ze kterého se budeme vzpamatovávat řadu let, ale spíše právě desetiletí?

Neděláme to pro nás.

Musíme být zodpovědni za odkaz, který nám přenechali naši předkové.

Musíme být zodpovědni za budoucnost našich dětí!

Vyhlášení stávky 12. září 2023

Vláda Petra Fialy - reprezentující přibližně 28 % oprávněných voličů - rozvrátila naši zemi již natolik, že i mnozí její vlastní voliči se právem cítí být zrazeni. Členové vlády jednají přesně opačně než slibovali před volbami. Vláda zadlužuje naši zemi nebývalým způsobem, rozhazuje naše peníze na cizí válečné konflikty a místo řádného hospodaření ožebračuje nejzranitelnější sociální vrstvy. Vnímáme, že situace již dospěla tak daleko, že není možné již dále mlčet. Aby vláda začala plnit alespoň své základní povinnosti služby vůči občanům, vyhlašujeme na 12. září výstražnou hodinovou stávku.

Zásadní oblastí, ve které vláda naprosto selhala, a která má dalekosáhlé důsledky na naši ekonomiku a životní úroveň, je energetika. Vláda dopustila a denně se podílí na tom, že je veškerá elektřina vyráběná na našem území prodávána v zahraničí a naši občané si ji tak musí zbytečně kupovat mnohonásobně dráž. Vláda nevyužila ani jeden z možných nástrojů, aby tento šílený stav změnila a ožebračování našich občanů zastavila. Důsledky jsou fatální. Naše firmy krachují, ceny potravin i jiného zboží rostou, naše inflace je rekordní a děsivá. A příčiny tohoto katastrofálního vývoje vláda nejen neřeší, ale přímo podporuje. Pozornost stále se menšící skupiny svých příznivců pak vláda odvrací od těchto příčin k nekoncepčním, nesystémovým a nespravedlivým „balíčkům“ vlastní výroby, které jsou spíše sebezničující než ozdravné.

Nechceme, aby vláda jen vytloukala klín klínem a lepila díry z peněz, o které nás připraví někde jinde. Máme proto zásadní a zcela splnitelný požadavek – aby česká elektřina patřila do českých rukou! Česká republika zachází s vlastními národními zdroji elektrické energie tak, jako žádná jiná země na světě, a to ani jako žádná jiná země Evropské unie! Jsme proto přesvědčeni, že je tento náš požadavek legitimní a celospolečenský a že je v souladu s nejlepšími zájmy politické levice i pravice, politických unionistů i jejich odpůrců. Jde o životní zájem celého národa a nikoli nějaké úzké politické skupiny. Z tohoto důvodu věříme, že náš požadavek zarezonuje celým národem a že se vláda probudí a okamžitě začne hájit zájmy vlastního národa místo zájmů cizích.

Vzhledem k tomu, že tato situace už trvá dlouho, vyhlašujeme na den 12. září od 13 do 14 hodin celostátní protestní stávku, abychom dali vládě najevo, že už to nehodláme dále mlčky trpět. Konkrétní podoba této stávky bude záležet na tom, kolik organizací, odborových svazů, politických stran, ale především kolik občanů se k této stávce přidá. Proto je důležité, aby ji na internetu již nyní podpořilo co nejvíc lidí svým veřejným nebo i neveřejným podpisem, a aby každý člověk, kterého tato stávka osloví, jí aktivně podporoval a informoval o ní své okolí. Budeme připravovat materiály k tisknutí a šíření, aby se o této stávce dozvěděl úplně každý občan naší země.

Vláda samozřejmě nechybovala a nechybuje jen v oblasti elektrické energie. Vláda rozhodně postupuje proti zájmům našich občanů v dalších oblastech, jako například odmítání odebírání plynu z ukrajinského plynovodu, zvaní cizích vojsk na naše území, cenzura, dovoz závadných potravin z Ukrajiny, zhoršování finanční situace nejzranitelnějších obyvatel. Stávkový výbor bude bedlivě sledovat další konání vlády a v případě nutnosti bude reagovat dalšími kroky. Avšak nyní požadujeme jednoznačně splnitelný úkol, ze kterého bude mít prospěch každý obyvatel České republiky, a který vláda může reálně realizovat během následujících tří měsíců.

My, co nyní vyhlašujeme tuto stávku, se tímto neprohlašujeme za samozvané vůdce. S požadavky této stávky souzní mnoho osobností a představitelů různých odborů, spolků, stran a hnutí. Všechny zveme ke společnému stolu jako rovnocenné partnery, protože jedině společnou silou můžeme zvrátit destruktivní politiku české vlády. Společně vytvoříme stávkový výbor, který bude definovat konkrétní podobu stávky a jehož zástupci budou jednat s vládou. Tato iniciativa není projektem žádné politické strany nebo nějaké úzké zájmové skupiny. Je to společná iniciativa občanů, opozičních stran, odborů a dalších organizací.

Nejdůležitější je však aktivita vás všech. Pokud by se nezapojil dostatečný počet lidí, mohlo by se stát, že se nás Fiala se svými pohůnky přestane bát. Ale oni se již teď bojí. A my jim našimi společnými silami musíme ukázat, že si s námi již dále nemohou dělat, co se jim zlíbí. S podporou mainstreamových médií zatím nemůžeme počítat. Informování široké veřejnosti je proto pouze a jen v našich rukách. Budeme potřebovat šíření informací prostřednictvím sociálních sítí, ale jejich dosah je omezen sofistikovanými cenzurními algorytmy. Proto bude důležité se vrátit i k médiu, které nejde snadno centrálně omezit, a to k potištěnému papíru.

V krajských městech zřídíme koordinační centra a i pro okresy budeme hledat koordinátory pro šíření letáků. Proto prosíme jakékoliv dobrovolníky, aby kontaktovali naše krajské zástupce. Pokud se aktivně zapojí desetitisíce lidí, dostanou se naše informace k úplně každému obyvateli naší země. Pokud každý z desetitisíců lidí vytiskne 100 letáků, dostanou se tyto letáky do milionu poštovních schránek. Každý týden, počínaje příští středou, vás budeme pravidelně informovat o novinkách – o tvoření stávkového výboru, o aktivitách dobrovolníků, o případných reakcích vlády a podobně. Proto zůstaňte s námi v kontaktu a kromě přihlášení se k odběru na našich webových stránkách stavkovyvybor.cz, alespoň jednou týdně sledujte náš web, případně naše vysílání. E-mailová komunikace totiž může být velmi snadno blokována.

Osud naší země je pouze a jen v našich rukách. Ale protože náš národ se po dlouhém otálení nakonec vždy tváří v tvář nebezpečí dokáže ozvat, věříme, že i tentokrát se hlas českého, moravského a slezského lidu pozvedne a prosadí zájmy obyvatel naší krásné země.

Více na www.stavkovyvybor.cz

Mlčení je souhlas!

 

Speciály

Tipy