Významný den pro Evropu nebo začátek totálního konce?

20. 11 2021

www.inadhled.cz  Bývalý rakouský kancléř Kurz byl odstraněn, protože se velmi často odmítal podrobit vůli Evropské komise. Byl nahrazen Schallenbergem, který se začal vcelku rychle integrovat do eurounijního systému. Žijeme v době covidové, takže se zaměřme na současnou situaci kolem této virózy. Premiér velmi rychle sáhnul pro ta nejtvrdší opatření, ke kterým se lze uchýlit. Den před jejich vyhlášením se stihnul setkat s dědicem Sorosova impéria. O synovi amerického miliardáře je známo, že jde ve šlépějích svého otce a často je ještě radikálnější než on. O vlivu Sorose na evropské dění víme mnohé a není třeba stále opakovat, že tento muž je koncentrovaným zlem obdivovaným představiteli Evropské komise a mnoha vlád včetně členů u nás tak profláknutého Aspen institutu . Ve svém synovi vychoval ,,dobrého“ následníka a zdá se, že se tohoto jména jen tak nezbavíme.

  Zpět do Rakouska. Manipulací známou v celém světě se tato jinak krásná alpská země, se kterou nás spojuje jak historie, kultura, tak i skutečnost, že spolu s námi patří k málu států v Evropě nemajících přístup k moři, se dostala do údajně alarmující situace v počtu občanů pozitivních na covid – 19. Sezónní viróza, která se díky kvalitní práci biologů v laboratořích pracujících na zadání stala celosvětovou senzací posledních dvou let, tak opět s pomocí politiků a médií drtí evropský kontinent. Jeho specialitou je zákaz léků účinných v boji s koronavirem a jednoznačná preference vakcinace. Řekli bychom, že to může znít dobře, kdybychom ovšem neznali složení vakcín, jejich účinky v oblasti poškozování zdraví, a naopak neúčinnost při setkání s proslulým koronavirem. Přestože zkorumpovaní politici opírající se o různé poradní sbory složené z ,,odborníků“ na  všechno, většinou také přímo zainteresovaných na farmaceutickém byznysu, tvrdí cosi o velkém úspěchu při používání vakcín, narůstající počty pozitivních (o nemoci lze hovořit pouze u nevelké části populace) jasně ukazují, že mRNA mixy jsou vším možným, jen ne výrazně účinným preparátem vhodným k prevenci proti výskytu covidu.

  I přes výše uvedené vyhlásil rakouský předseda vlády lockdown pro očkované i neočkované, navíc jako první v Evropě započal legislativní proces vedoucí k povinnosti nechat do sebe vstříknout neschválenou pseudovakcínu. Absolutní ignorace všech případů, kdy po aplikaci některé z dávek došlo k nevratnému poškození zdraví či dokonce úmrtí je momentálně ukázkou arogance moci. Z covidu se stal politický nástroj, který má svou historickou úlohu a stojí na počátku regulace počtu obyvatelstva. Aspoň vše tomu nasvědčuje včetně setkání Schallenberga s mladým Sorosem. Rakousko se tak má stát testovacím místem a bude pečlivě sledováno i vládami ostatních států připravujícími podobné restrikce.

 Evidentním je, že očkování nepomáhá a lockdown namířený i proti neočkovaným má ukázat, jak jsou tito zmanipulovaní lidé ochotni se ještě vzepřít, nebo budou li poslušní i v této jinak úsměvné situaci. Povinné očkování je poté skutečným apartheidem, protože jak víme, absolutně nikdo nenese odpovědnost za následky způsobené aplikací vakcíny. Jde o naprosto unikátní situaci vycházející ze zkušeností farmaceutických koncernů. Jestliže Pfizer a Johnson & Johnson v minulosti platili vysoké pokuty a odškodné lidem, kterým jejich preparáty nevratně poškodili zdraví, či potomkům zemřelých klientů, pak výrobce Moderny dosud žádnou vakcínu nikdy schvalovacím procesem neprotlačil. A nezapomeňme na Gatese stojícího jak za současnou situací, tak i za mrtvými v Indii, jejichž očkování bylo prováděno dříve právě v Gatesově režii. Rakušané se tak navíc a opět setkávají s realitou, kterou je jejich občan přinášející totalitní diktaturu namířenou proti evropským národům.

  Dnes a zítra by se mělo Rakousko dostat do varu. Spojí li se očkovaní s vakcíny odmítajícími, přidá se k nim dle vydaných prohlášení armáda i policie, může dojít ke státnímu převratu. Něco takového je ve světě ovládaném Germány dlouho neslýchané, zároveň může jít o začátek evropské revoluce. Podporu Rakušanům vyslovila odvážná a nedostatečně zmanipulovaná část Němců, Francouzů a Italů. Souzníme s nimi my i Slováci. Jde o jasné poselství hovořící o tom, že vakcíny selhaly a nebrání šíření nemoci, navíc se tato nijak nevymyká ze skupiny klasických koronavirových nákaz. Pokud se ve Vídni, kde bude dnes skutečně plno, utrhne pomyslná lavina, bude třeba se přidat a vypořádat se jak s covidovou mafií a maniaky šířícími nenávist, tak i částečně s diktaturou Evropské komise, případně tím spustit proces rozpuštění Evropské unie. Jde pravděpodobně o naivní představu, nicméně covid je třeba řešit nikoliv vakcinací, ale podporou přirozené imunity a klasické lékařské péče. Určitou oporu máme ve vyhlášení Evropské rady z počátku tohoto roku hovořícím o nemožnosti a protiprávnosti vnucovat občanům Evropy povinné očkování a jakkoliv je omezovat v případu, že se odmítnou podvolit nesmyslnému diktátu.

  Rakousko a jeho obyvatelé, držíme vám palce a jsme s vámi. Snaha vašich politiků vytvořit z vaší krásné země první stát v Evropě podílející se bezvýhradně na restrikci počtu obyvatelstva je podporována špinavými penězi farmaceutických koncernů vlastněných největšími světovými grázly nazývanými elity. Vzepřete li se vy v Rakousku, ukážete cestu i nám ostatním. Lidé musí konečně otevřít oči a pochopit, že se stali hříčkou v rukách mocných. Pojďme společně do odboje proti nim. Jste i naší nadějí. Na výsledku u vás záleží budoucnost celé Evropy.

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy