Z dopisů čtenářů - Důchodci zbystřete

4. 02 2024

www.inadhled.live  Dnes přinášíme opět příspěvek našeho čtenáře a děkujeme za něj....

Vážený pane Kulhavý,
 že vláda připravila důchodce o valorizaci je (s nadhledem) pochopitelné - na  politiky této úrovně to sedí; udělali to i se zdravotním odvodem a pod.
 Ale způsob, jakým se rozhodl úřad (ČSSZ) informovat důchodce o reálné výši důchodu, považuji za nehoráznou aroganci:  viz příloha - informace ČSSZ
 Pro důchody, zasílané na bankovní účet převodem, zvolil informaci v rubrice  "zpráva pro příjemce".
 Úřad vlastně místo důchodce jako osoby informoval jeho banku!
 Neznám předpisy, upravující tuto oblast, ale očekával bych, že důchodce má  (ne-li právně, tedy racionálně) podložený nárok na řádný důchodový výměr při každé jeho změně. Už jen proto, aby měl čím doložit své podání v případě nesrovnalosti. A pochybuji, že úřadem použitá forma je s tímto v souladu.
 Omlouvám se, že Vás tím obtěžuji, ale vzhledem k Vaší angažovanosti v této kauze Vás považuji za nejvhodnějšího adresáta mého námětu. Potěší  (asi nejen mne), najdete-li si chvilku se tímto zabývat.
 Přeji Vám pevné zdraví a úspěchy - nejen v úsilí změnit  politické poměry v naší vlasti. 
 S pozdravem
 MUDr. Petr Vácha

  ČSSZ informuje:


V lednu se důchody zvýší o 360 Kč díky pravidelné valorizaci. Nově někteří
klienti obdrží valorizační oznámení pouze elektronicky
11. 12. 2023
Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 Kč. Valorizace se bude týkat
všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Změnu provede Česká správa
sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ni žádat. Nově budou valorizační oznámení příjemcům
jednoho druhu důchodu poukazovaného na bankovní účet zaslána elektronicky prostřednictvím „zprávy pro
příjemce“. Díky tomu dojde k úspoře téměř 45 mil. Kč.
Každý důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu (která je pro všechny důchody
stejná) bude v rámci lednové valorizace navýšena o 360 Kč, její nová částka tak bude 4 400 Kč. Procentní výměra
zůstává beze změny. Všem důchodcům tedy vzrostou důchody jednotně o 360 Kč. Pouze důchodcům, kteří
dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let, bude od ledna 2024 navýšena procentní výměra o 1 000 Kč, zvýšen bude
rovněž zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik
a osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, a to také automaticky. U důchodů s mezinárodním prvkem, které jsou vypláceny
v tzv. dílčí výši, bude základní výměra navýšena podle podílu české doby pojištění k době celkově získané v ČR i v
zahraničí. Pokud kupříkladu česká doba pojištění představuje 1/3 z celkově získané doby, důchod se v roce 2024
navýší konkrétně o 120 Kč.
Vzhledem k tomu, že zvýšení důchodů náleží podle zákona již od 1. 1. 2024, obdrží klienti samostatně ještě doplatek
valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2024 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Doplatek bude
vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.
„V poslední době jsme představili řadu změn, které jsou součástí reformy penzijního systému. Chceme tak zajistit
důstojné a férové důchody nejen dnešním seniorům, ale i příštím generacím. Každoroční lednová valorizace
každopádně bude inflaci nadále kompenzovat. Důchody tedy neustále rostou a růst budou také v budoucnu.
Nesmíme zapomenout ani na výchovné, kterým jsme důchody zvýšili o pětistovku za každé vychované dítě. Řešíme
tak důsledky nespravedlnosti z minulosti, kdy systém trestal rodiče, především maminky, které tak měly nižší
důchody,“ připomněl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Valorizační oznámení zasílané elektronicky prostřednictvím zprávy pro příjemce
Valorizační oznámení obdrží prostřednictvím zprávy pro příjemce klienti, kteří pobírají pouze jeden druh důchodu
a ten je jim zasílán bezhotovostně na bankovní účet. Tito klienti obdrží informaci o zvýšení důchodu ve zprávě pro
příjemce vztahující se k částce doplatku valorizace.
Valorizační oznámení zasílané tradičně prostřednictvím dopisu
Valorizační oznámení obdrží prostřednictvím dopisu příjemci:
důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty,
důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem,
dílčího důchodu,
důchodu vypláceného do zahraničí,
sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků,
důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb,
důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení,
kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek,
kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let.
Hledaný výraz 

 
 
 
 
 

Majitelům datových schránek pro fyzické osoby bude valorizační oznámení zasláno také jako příloha datové zprávy.
Valorizační oznámení zaslané dopisem i valorizační oznámení zaslané datovou schránkou obdrží příjemce nejpozději
ve výplatní den svého důchodu.
Snížení počtu zasílaných valorizačních oznámení o 1,7 mil. ks představuje úsporu nákladů na materiál, tisk
a poštovné téměř 45 mil. Kč. ČSSZ nabídne možnost dodatečně požádat o vytištěné valorizační oznámení
Pokud klient neobdrží valorizační oznámení prostřednictvím České pošty, protože pobírá pouze jeden druh důchodu
s výplatou na účet, a přesto by ho potřeboval v papírové podobě, ČSSZ nabízí tři možnosti, jak o něj od 2. 1. 2024
požádat:
vyplnit jednoduchý formulář na webu ČSSZ, kde klient zadá své rodné číslo,*
kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, zvolit provolbu 1 (důchodové call centrum) a následně
provolba 5 „valorizační oznámení“a zadat své rodné číslo,*
osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde valorizační oznámení na počkání vytisknou.
* V těchto případech bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ.

Speciály

Tipy