Z nesouhlasu se stal princip

11. 11 2021

www.inadhled.cz   Zatímco vláda spustila další kolo kampaně namířené proti lidem, kteří dosud odolávají enormnímu nátlaku na návštěvu centra označeného tečkou, což vede k frontám před nimi, pro zbývající tzv. antivaxery nastala doba, kdy už je skutečně nic k dobrovolné vakcinaci nepřesvědčí. Fotografie lidí trpících na operačním sálu či v pokojích JIP, kteří však s virem neměli nic společného a převážně jejich záběry vybírali proto, aby byly co nejvíce odstrašující, připomínají nehezké fotky na obalech cigaret majících odradit kuřáky od jejich záliby. Efekt je nulový, lidé se naučili to ignorovat a na krabičku se de facto ani nepodívají.

  Se zvyšujícím se nátlakem na občany dochází ke ztrátě soudnosti propagátorů užívání experimentálních látek. Vytváří se umělé statistiky a vznikají čísla na zakázku, jenže zároveň se vytrácí opatrnost. Ředitel ÚZIS Dušek je znám svou systematickou prací, která má vést k oznamování různých množství pozitivních, ležících v nemocnicích a těch ve vážném stavu. Umí dokonale nafukovat i upouštět potřebná čísla a zbytek dotváří média a zadavatelé statistik. Jenže matematika je vcelku prostá věda a kdo nezvládá ani kupecké počty, chybuje. Takže jsme velmi často svědky číselných a výsledkových anomálií, to když je třeba uzdravených za dobu pandemie více než nakažených. Podobných ,,nedokonalostí“ jsme zaznamenávali v průběhu covidového šílenství mnohem více a jde jen o další z řady důkazů svědčících o uměle vytvářené atmosféře strachu.

  Být antivaxerem není žádná ostuda, byť se média snaží o co největší dehonestaci těchto občanů. Jste li mezi nimi, máte k tomu své důvody. Není to sklon k partyzánské mentalitě, jak se snaží interpretovat stále se horšící internetová platforma Seznam, na jehož stránkách je těch výše uvedených numerologických chyb velmi mnoho a funguje jako jedna z hlásných trub covidové mafie, ostatně dlouhodobě je na tom v přístupu k naší politické scéně stejně, jako Česká televize a projevuje se jako prounijní liberální plátek. Být odpůrcem očkování má naprosto jiné důvody. Můžeme si jich pár vyjmenovat:

  1.  Sledováním alternativních médií se tito lidé vyhýbají oficiálním doktrínám prosazovaným nedůvěryhodnými zdroji v podobě zkorumpovaných politiků, novinářů, redaktorů a kompletního mainstreamu. Korupce nemusí být pouze ekonomická, ono takové atraktivní místo na televizní obrazovce, například pozice moderátora sledovaného pořadu, patří k velmi přesvědčivým lákadlům.
  2.  Zatímco oficiální zdroje napojené na kapitál farmaceutických gigantů fungují v zájmu svých donátorů a sponzorů, ty ostatní pracují s fakty, která mohou být pro tvůrce covidhysterie velmi nepříjemná a kontraproduktivní.
  3.  Hlavní problematikou zůstává zdraví. S prodlužující se dobou uplynulou od prvního oznámení o existenci zločinného netopýra se ukázalo tolik podivností, že se problematikou začali zabývat i skuteční odborníci s možnostmi vědecky diagnostikovat takové věci, jakými jsou následky očkování a vnesli tak zpočátku pochybnosti, později i jistotu o tom, že jde především o obrovský byznys a předehru k dalším obrovským společenským změnám.
  4.  Stažením léků hned v první fázi ,,pandemie“, které se později ukázaly být velmi účinnými  v boji s covidem, naznačuje, že se o jejich efektivitě vědělo dávno před vypuštěním viru (pořád není jasné, proč stále nebyl na rozdíl od jiných izolován) a bylo záměrně bráněno v léčbě, což zapříčinilo mnoho naprosto zbytečných úmrtí včetně těch na ventilátorech, jejichž užití je často poslední skutečnou tečkou, ovšem záměrnou.
  5.  Vakcíny rychle připravené neprošly klasickým vývojem a testováním, následky jejich použití jsou tak neprověřené, což vede k experimentálnímu užití a potřebě při jejich nasazení podpisu informovaného souhlasu, kterým se výrobci i aplikátoři včetně státu zříkají jakékoliv odpovědnosti. I proto se zatajují následky včetně smrti a postižení očkovaných.
  6.   Manipulace s údaji vede k naprosto nesmyslným výsledkům, přičemž už se ví, že za zesnulé s covidem jsou považováni lidé umírající z jiných příčin, za nemocné označení pozitivní po PCR testu, který je de facto naprosto nepřesný a o ničem nevypovídající.
  7.   Nepřístupnost smluv mezi vládami a dodavateli vakcín je v době, kdy by měla každá firma své smlouvy ukládat tak, aby byly v případu potřeby kontroly k dispozici, je alarmující. Vyzve li podnikatele Finanční úřad k předložení smlouvy, ten to je povinen i ve vlastním zájmu udělat. U tak důležitých podkladů v případu obchodního vztahu stát-dodavatel vakcín jde o tabu. Jak je to vůbec možné?
  8.   Zpolitizováním pandemie, zákazy volného projevu, znevažování práva a až úsměvné vytváření vln, které se mění dle počasí, dovolených a potřeb organizátorů pandemie, už je jen perličkou, zvláště když uniká stále více zpráv a informací z ,,tajných“ jednání o tom, jak naložit se zpupnými občany a jak je za každou cenu přesvědčit k první, a poté k řadě dalších dávek. Jsou používána síla, bezpráví, lhaní, vytváření strachu a arogance.
  9.   Postupně dochází k tomu, že se ukazuje dlouhodobé celosvětové plánování této situace, která má vést k další selekci obyvatelstva planety. Navíc v čele této akce stojí lidé, o jejichž ,,dobrotě“ lze vést odborné diskuse a kterých bude vždy výsledkem zděšení z možné nelidskosti, genocidy a pochopení toho, že jim jde o něco úplně jiného, než je prosperující společnost s pozitivním výhledem na budoucnost. Důkazem je následné napojení Green Dealu a příprava Great Resetu. To vše povede k chudobě, hladu, další migraci, a především likvidaci Evropy a dalších vyspělých oblastí určených dosud jako příjemná místa uzpůsobená k solidnímu životu. V čele jsou takoví lidé, jako příslušníci významných starých rodů (tzv. Černá šlechta a anglická královská rodina), Rockefellerové, Rothschildové, samozřejmě plno dalších ovládajících největší fondy (Black Rock), banky, firmy a především politiky.

 

  Jak vidíte, být antivaxerem znamená nejen partyzánský přístup k rouškám a vpichům, ale také znalosti a vědomosti, nebo aspoň potřebu zajímat se o něco více, než jsou návštěvy restaurací, barů, dovolené či možnost nakupovat. V podstatě je velmi nekomfortní být v této zóně a odolat snaze o to dostat nás na okraj společnosti bez možnosti seberealizace, být v zaměstnání, na škole a například i ve sportu. Nicméně výše namátkově vybrané body, kterých je ve skutečnosti mnohem více, jsou dostatečnými argumenty. Také to, jak již vakcinovaní lidé umírají, jsou roznašeči nemoci, jsou jim poskytovány výhody, které je nijak nechrání. Jen hloupý, zfanatizovaný a zmanipulovaný člověk ignoruje vše, co jsme tu zmínili. Ohání se falešnými údaji a nevnímá realitu. Nicméně samostatně přemýšlející jedinec jdoucí proto oficiálně propagovanému proudu je nepřípustným narušitelem ideologických plánů elit. A je li jich více, je třeba tu skupinu označit, poškodit a rozprášit. I proto je pro nás důležité vytrvat, spojit se a nepadnout. Dokážeme li  to, jednou budeme stát proti obžalovaným z genocidy. A přidají se k nám i prozřelí z omylů a přeživší. Lze jen doufat, že jejich zdraví nezůstane nenávratně poškozeno. To už bude práce pro skutečné lékaře a odborníky.

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy