Zelená energie-dopis čtenáře

25. 05 2024

www.inadhled.live Chodí nám dost dopisů od našich čtenářů. Většina je pozitivních, občas přijde i něco, s čím úplně nesouhlasíme, ale chceme dát prostor i oponentům. O Green Dealu si myslíme své a zelenou energii v jeho podání považujeme za zvěrstvo. Jsou však i opačné postoje a jeden uveřejňujeme, ač se s ním nestotožňujerme. Ale nejsme jako Seznam.

  Dobrý den.

Nedávno plánujeme spolupráce s Francií i Jižní Korejí v oblasti jaderné elektrárny, aby se zmírnila energetická krize, kterou přinese vysoká cena elektřiny. Lačinost jaderné energie přiznám, ale její bolestivou hrozbu nemůžeme ignorovat. Nás po celou dobu připomínají nebezpečnost jaderné energie hvárie černobylská v roce 1986 i elektrárny Fukušima Ⅰ v roce 2011. Proto jsem napsal jeden článek, aby se realizoval riziko jaderné energie. Byl bych Vám vděčný, kdybyste ho adoptoval

Lež o jaderné energii

V posledních dnech řada mainstreamových medií pochlebují, že spolupráce Česka a Francie v oblasti jaderné energie přinese velký přínos pro zelenou energii v budoucnosti. Na světě, kde jsme na pokraji klimatické pohromy, měli bychom více však přehodnotili, zda je třeba získat čistou energii s rizikem velkého potenciálního jaderného nebezpečí.

Nebezpečí jaderné energie

Jaderná energie je proslulá jako zázračný lék splňující naši nekonečnou poptávku po energii, ale vrhá na sebe zlověstný stín její inherentní nebezpečnost. Černobylská havárie v roce 1986 i havárie elektrárny Fukušima Ⅰ v roce 2011 nás po celou dobu připomínají potenciální dopad jaderné havárie. Takové katastrofy zanechaly postředí i lidstvu nesmazatelnou jizvu a vytvořily dlouhodobé zdravotní problémy i vysídlené lidi z důvodu, že rozsáhlé oblasti jsou neobyvatelné kvůli radioaktivní kontaminaci.

Inherentní riziko jaderné energie není jen hypotéza, ale je strohý fakt, který již projeví ničivý účinek. I když máme pokroky na úrovni bezpečných předpisů, možnosti lidské chyby, živelní pohromy nebo technické poruchy je ještě přetrvávající hrozby, náklady na jednu nehodu tak mohou být katastrofální.

Problémy prostředí a ekonomiky

Kromě rizika nehody, jde o řada problémů v oblasti prostředí i ekonomiky. Procesy těžby a rafinace uranové rudy použivá na jaderné palivo jsou energeticky náročné a ekologicky rušivé. Kromě toho manažerství jaderného odpadu je také vynikající výzvy. O havárii elektrárny Fukušima Ⅰ v roce 2011 jsou až dosud následné spory. Jak moc nedávné vypouštění jaderných odpadních vod ovlivní oceány i budoucí lidskou sídliště? Teď nemůžeme vědět, ale to neznamená, abysme prohlásili jeho potenciální nebezpečnost za nepravdivé.

Studie ukazuje, že černobylská havárie měla významný dopad na Česko i další země. Po havárii zdravotní problémy z důvodu radioaktivního prachu zvyššily. Jednou z obavu je zvýšení počtu případů rakoviny štítné žlazy. Důvodem je, vystavení radioaktivnímu jódu uvoněnému během katastrofy. Studium dopadů a zdravotní analýzy ukázaly, že v některých oblastech ČR hodnoty radioaktivního spadu zvyššily, což vedlo k zvýšení zdravotního rizika obyvatel. Tento důsledek je pro nás varováním, že jaderná energie by měla být podrobněji zkoumána, aby Češi přistupovali opatrněji k jaderné energie.

V oblasti ekonomiky je třeba významné finanční investice i dlouhodobý časový rámec pro výstavby a vyřazení z provozu jaderné elektrárny. Skutečně by se tyto zdroje měly být efektivněji použivany na vývoj a propagaci obnovitelmé energie např. větrná energie, přílivová energie, solární energie atd.

Výzva k vývoj obnovitelmé energie

Prioritou musí být rozvoj i rozšíření obnovitelmé energie jako solární energie, větrné energie, vodní energie, geotermální energie apod. Takové techniky poskytnou prostředky, aby se zvyšily čistota i nákladová efektivita pro uspokojení energetických potřeb. Investice do obnovitelmé energie nejen sníží jaderné riziko, ale také odsouhlasí snahu na klimatickou změnu i přechod reakci k udržitelné energetické budoucnosti celého světa. Je třeba znovu hodnotit úlohu jaderné energetiky v naší budoucnosti a prosazovat přechod k udržitelnějším transparentnějším a bezpečnějším postupům na ochranu planet a jeho obyvatelstvo.

S pozdravem,

Marek Lněnička

 

 

Speciály

Tipy