Antivaxeři jdou ruku v ruce s ruskými šváby?

8. 09 2022

www.inadhled.live     Tak se stále častěji z úst našich vládních politiků a občas i opozičních, také z těch nejvíce ,,pravdu“ přinášejících médií, dozvídáme, že všichni ti, kteří se odmítali nechat očkovat pseudovakcínami na jakýsi covid jsou automaticky příznivci Putina, potažmo v důsledku toho i euroskeptiky a komunisty. Přestože by o tom šlo samozřejmě polemizovat, ve skutečnosti to je částečně pravda. Čím to však je?

  Samotná Evropská unie je již od počátku společným projektem idealistů a ideologů posvěceným globalisty a nadnárodními korporacemi. Ty, jak je většině přemýšlivým lidem známo, ovládají skutečné globální elity a nejbohatší rodiny. Díky tomu mají vliv na veškeré dění na světě, protože peníze jsou skutečně nejuniverzálnější nástroj, kterým lze ovlivňovat dění na světě. Slouží ke všemu, co si lze představit. Takže také k vytváření strachu, krizí, pandemií, válkám, prostě není oblast, ve které by peníze a jejich vliv absentovaly. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že stejné skupině patří i absolutní většina médií a politiků, kteří jsou opět pomocí peněz korumpováni a ovládáni. Nepředstavujme si nějaké předávání obálek, ono často stačí přislíbení postu v nějaké organizaci zajišťujících solidní příjmy do konce života. Třeba Fialu si lze představit na postu místopředsedy Evropské komise. Jak se na něj už nyní třese. Tedy pokud se dotyčný člověk nevzepře a neotočí. I s tím si však média a elity poradí. A když je nejhůř, nehod se na světě děje denně tolik, že jedna navíc vcelku v klidu zapadne. A může jít o nejbohatšího Čecha, člena rodiny amerického prezidenta a významných senátorů, či o proslulého kritika režimu. Podobně jsou uklízeni ti, kteří pro elity pracovali, ale byli přichyceni při něčem velmi nevhodném. Takový Epstein by mohl vyprávět, kdyby se mu do cesty nepřipletla klika.

  Vraťme se k prostým lidem. Jejich postoj k čemukoliv silně upravují média. Moc je veliká a zasahují do životů všech generací. U těch mladších prošlých výchovou liberálního školství (kdysi pro změnu socialistického) je výplach mozku už započat v mládí a v dospělosti už jsou zvyklí jít se stádem. Skutečných osobností s vlastním názorem je vychováváno záměrně málo. Děti jsou učeni k zodpovědnosti a disciplíně. Množství zákazů a příkazů se zvyšuje s přiblížením se dospělosti a rebelové jsou vytlačováni na pokraj společenství. Přitom právě z nich se později vytváří prostředí pro lidi schopné inovací, protože nejsou ochotni spokojit se životem v systému. De facto po celou svou existenci, a dokud mají energii, se věnují boji s ním a hledání své paralelní cesty s vlastními pravidly. Jistě, část zákonů je třeba dodržovat, bohužel převažují ty, které jsou především restrikcí lidské vynalézavosti a destrukcí jedinečnosti. Pro příklad můžeme sáhnout k daňovým a dopravním zákonům, které dělají z lidí otroky. Daně jsou okrádáním šikovných a pracovitých, zároveň zvýhodňováním méně schopných, líných a případně slouží k obohacování výběrčích, proto jsou tak vysoké. Dopravní pravidla jsou často nesmyslně založena na ochraně nešikovných, zatímco neexistuje možnost pro zkušené a schopné chovat se přirozeně. Zde bude plno lidí oponovat, ani nepopíráme potřebu jistá pravidla mít, ale proč by mi měl někdo za každou cenu chtít zachraňovat život, když já o to nestojím. Tím jsou myšleny například bezpečnostní pásy, elektronické nesmysly a asistenční systémy, idiotsky nastavené rychlostní limity, atd…

  Jak jsme již uvedli, rebelové často patří k významné části lidstva posunující ho vpřed. Najdete se ve všech sférách, tedy i ve vědě, medicíně, technologickém vývoji. Také mezi normálními lidmi. Právě to rebelství způsobuje vyčlenění z davu. Rebelové jsou jen neradi jeho součástí. Takže když média, a s nimi politici, o nichž se ví, že jsou prolhaná a tendenčně jednající, tvrdí dlouhodobě cosi o potřebě žít v EU, začnou se nespokojení zabývat hledáním pravdy. Ta je natolik šokující, že není daleko k tomu souznít s dalšími kritiky EU, což jsou momentálně především Rusové, ze zemí EU Maďaři, Poláci a Bulhaři. Poláci však dlouhodobě inklinují k USA, což pro nás není nijak ideální partner, a je otázkou, pro koho ano. A když nakonec vnímáme hloupost bruselské enklávy úředníků a jich podporující vlády u nás, musíme logicky preferovat někoho jiného. A protože zároveň nevěříme dalšímu lhaní kolem Ukrajiny, protože ji preferují opět stejné osoby a média, jako EU, logicky vyplývá jistá sympatie k Rusku. Při dalším zapojení logiky týkající se nerostných zdrojů a závislosti na nich je poté očekávatelné, že tleskající europoslance při schválení sankcí v podobě konce odběru ruského plynu považujeme za idioty neschopné vnímat realitu. Prokázaný nacismus bující na Ukrajině a jeho šíření k nám při migraci už jsou jen dobarvením vnímání situace, kdy z našich peněz naše vláda financuje proamerický hroutící se režim, aniž by se na to někoho ptala.

  O covidu se už mnohé napsalo a propaganda, která z něj udělala mantru a nástroj elit, není třeba se rozepisovat. Stále více důkazů svědčí o obrovském, špinavém a životu nebezpečném byznysu, který zasáhl negativně celé lidstvo. Ten, kdo ho prosazuje a podporuje, je opět zločincem. A protože jde o ty samé lidi, jako o propagátory EU, sankcí vůči Rusku a mediální hvězdy podporované ,,pravdomluvnými“ novináři, nelze se divit, že rebely spojuje zase pro změnu odpor k jimi protěžovaným skutečnostem. Ano, jsme euroskeptici, antivaxeři a Rusko považujeme za bližší než historicky agresivní a pro Slovany, tedy i Čechy, nebezpečné Německo ovládající EU. To vše i přes uvědomění si specifik spojených s odlišností života v Rusku. Sice to není automatické a u každého, nicméně má to svou logiku. Proto u nás neuvidíte covidpas, ukrajinskou či unijní vlajku, nevolíme Piráty, Zelené, Topku a další poskoky elit. Budeme s nimi rádi spolupracovat, ale ne se jim podřizovat.  

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy