Právě se nacházíte:

Degradace společnosti

2. 07 2022

www.inadhled.live    Neustálé posunování hranic toho, co je normální, musí právě těm normálním lidem připadat jako šílenost. K moci se dostávají lidé, u kterých to vypadá, jako by se předháněli ve vymýšlení excentrických nápadů, které vzápětí přenáší do běžného života a mění jeho normy. U některých z nich vůbec nelze pochopit, že se o nich diskutuje, natož aby se jakkoliv uzákoňovaly. Paradoxem zůstává, že čím vyspěleji se některé státy tváří, tím úchylnější pravidla jsou v nich nastavovány. Vysvětlují nám to změnou myšlení a přístupu, přitom jsou porušovány ty nejzákladnější zákony. Tedy přírodní a fyzikální.

  Pro příklady nemusíme chodit daleko. V sousedním Německu je na stole možnost 1x ročně si změnit na úřadech jméno a pohlaví. I v době, kdy se dekadence stala běžnou součástí životů, gender prorazil mezi hlavní témata a duhové vlajky vlají i na státních budovách či zdobí policejní vozy (Velká Británie), je to naprosto nepochopitelné. Příroda zařídila u nás savců, ke kterým člověk patří a stojí na jejich inteligenčním vrcholu, dvě pohlaví předurčená k udržení druhu. Zároveň trochu počítala se statistickou úchylkou a dala možnost nepatrnému množství lidí trpět homosexualitou, aniž by tušila, že se z toho stane módní hit, který částečně ovlivní celou komunitu. A už vůbec ona imaginární matka příroda nepředpokládala, že mohou existovat tací, kteří se budou vnímat jako jakási další pohlaví, jejichž identita je pro běžně uvažující lidi naprosto nepochopitelná. Tento jev se rozšířil natolik, že jsme svědky pořádání masových akcí v podobě festivalů, na nichž se veřejně schází, prezentují a po ulicích promenádují z pohledu lidí vyznávajících klasický model muže a ženy polonahé kreatury představující své úchylky od přírodou daného přírodou. Sponzoři těchto akcí jásají, protože obec odlišujících se rozrůstá a je relativně snadné se na jejích akcích zviditelnit. Navíc se díky nesmyslné propagaci odlišnosti a prosazování zcestných pravidel do vedení firem i do vyšších politických a podnikatelských pater mohou dostat i zcela excentričtí lidé, kteří dále umetají cestičku svým souputníkům.

  Dosud jsme se bavili o dospělých, byť festivalům a různým Pride pochodům přihlížejí i děti. Bohužel právě ty jsou další součástí sexuálního harašení dospělých a středem jejich pozornosti. Ve zdravé společnosti jsou ti nejmenší a nejmladší jejím pokladem, o který rodiče pečují s maximální láskou a strachem z toho, co by jim mohlo ublížit. Bohužel je mnoho dětí, které ztratí zázemí či se stanou prostým zbožím v rukách těch nejhorších obchodníků. Nejde o to, že by bezdětní toužili po možnosti vychovávat děti, jedná se snahu tyto bezbranné tvory zneužívat. Někteří k sexuálním hrátkám, což je nazýváno pedofílií, jindy jde o pokusy vysát z dětí jejich mládí a zpomalit své stáří (andrenochrom), nakonec tu máme vnímání dětí jako zásobárnu náhradních dílu pro nejbohatší vrstvu společnosti. Jestliže snaha o legalizaci pedofilie už se objevuje a řada skutečných pedofilů je v nejvyšších patrech politiky a byznysu, další dvě skupiny se zatím úplně veřejně neprezentují, byť je můžeme částečně identifikovat v rámci neskutečné dlouhověkosti některých jedinců či mezi neobvykle mladě vypadajícími movitými seniory, případně nepřiměřeně mladistvě vypadajícími celebritami.

  Samozřejmě je třeba brát v úvahu jistou genetickou výbavu některých lidí, ovšem jestliže v zábavním průmyslu vyhlazené šedesátnice či mužní sedmdesátníci vypadají lépe než běžní čtyřicetiletí na ulici, je něco jinak. Podobné je to u řady politiků, zářivý ,,americký“ úsměv a dobrý vzhled je jedním z předpokladů k cestě vzhůru. Taktéž mezi těmi nejbohatšími v jiných oborech. Věčné mládí je příliš velkým lákadlem od nepaměti. Každý, kdo dokáže ublížit dětem v jiném zájmu než při výchově (tím myslíme normální pohlavek, bez kterého by naše dětství nebylo tím, na jaké si pamatujeme), je zločinec a grázl a musí být potrestán. Trochu složitější je hledat hranici, odkdy lze vnímat dospívající jinak než jako děti, 14tiletí často působí starší, především dívky, ale pravidla mají být nastavena tak, aby byly děti v naprostém bezpečí. Společnost neschopná si je ochránit je zkažená a řítí se do záhuby.

  Vezmeme li v úvahu výše uvedené, nemůžeme být už překvapeni mozkovou nedostatečností strůjců Green Dealu ignorujících fyzikální zákony a potřeby lidí. To, kam dovedli Evropu ve svém ideologickém pomatení, pouze ukazuje, jak lze lží manipulovat s národy. V Holandsku se právě nyní bouří zemědělci proti dusíkaté mafii rušící chovy dobytku, další odnož můžeme označit za uhlíkovou. Ta chce smazat uhlíkovou stopu a prosazuje likvidaci automobilového průmyslu, přináší destrukci energetiky a nechá lidi zmrznout a vyhladovět. Uděláme li součet všeho řečeného, a to jsme zdaleka nejmenovali všechny degeneraci podléhající oblasti lidského bytí, získáme lehký náhled toho, proč jsme v takové situaci, do jaké jsme se dostali, a proč pokračujeme v pádu střemhlav do propasti. Jedinou obranou je snaha rozumným a přemýšlejících lidí se vzepřít současnému trendu, kdy je nenormálnost považovaná za výhodu a výsadu. Je nejvyšší čas se začít shromažďovat a postavit se zvůli nemocných a po moci bažících úchylů. Holandští zemědělci, francouzské  ,,Žluté vesty“, celé Rusko se už postavili tvůrcům změny Světového řádu scházejícím se například v Davosu (Světové ekonomické fórum), nacházejících se v OSN, WHO a mnoha dalších organizacích uzurpujících si právo měnit naše životy. Je třeba překonat naši naivitu, lenost a začít být aktivními účastníky obrany kvalitního života. Neuděláme  li to rychle a včas, sešrotuje nás to dříve než čekáte. Je 5 minut po dvanácté.

Jindřich Kulhavý