Právě se nacházíte:

Jaká válka?

31. 05 2023

   www.inadhled.live    Někteří naši představitelé a též média již hovoří otevřeně o jistotě války mezi NATO a Ruskou federací. De facto tím tedy přiznávají, že tento pakt je skutečně útočný, protože Moskva o vstupu své armády na území kteréhokoliv státu patřícího do NATO nic neříká. Pouze opakuje, že v případě intervence se bude nucena bránit.

  Vojenský konflikt na Ukrajině má svou dlouhou historii, jejímž jedním z mezníků byl Majdan a ruské zpětvzetí si Krymu Američany vybraného na vznik vlastní nové černomořské vojenské základny. Dalším poté zahájení speciální vojenské operace zaměřené na ochranu rusky hovořících obyvatel Východní Ukrajiny a denacifikaci této oblasti. Je třeba si připomenout, že Ukrajina není členem NATO, EU a ani žádné další organizace, která by ji jakkoliv spojovala vojensky s USA a jejími vazaly. A před vstupem do těchto dvou uskupení se Rusové z důvodu bezpečnosti vlastních hranic dohodami brání již plno let. Problémem zůstává snaha USA a Západu jakékoliv smlouvy dodržet. Důkazem je třeba už i jen naše členství v NATO, které vzniklo i přes sliby dané kdysi po tzv. Sametové revoluci Rusku. Vojenský konflikt na Ukrajině se tak měl týkat pouze dvou bývalých sovětských států. Bohužel se aktivita Západu přelila v otevřenou agresivní podporu ukrajinského režimu vzniklého na Američany pořádaném Majdanu a v pokračující dodávky jak vojenského materiálu, tak i miliard různých měn stupňujících velikost konfliktu.

  Rusko s výjimkou části Ukrajiny dosud neintervenovalo v žádné jiné zemi dodávající zbraně momentálnímu soupeři. I na samotné Ukrajině na rozdíl od nepřátelských jednotek dělá mnohé pro ochranu civilního obyvatelstva na obou stranách fronty. Vysílá pouze varování před dalším zapojováním cizích států do konfliktu a nekompromisně přistupuje k zahraničním žoldnéřům a vojenským odborníkům účastnícím se této války. Zároveň vcelku logicky systematicky ničí vojenskou techniku dodávanou Západem a připravuje se na jeho případnou zvýšenou aktivitu vycházející z prohlášení některých představitelů států NATO. Pokud by kdokoliv začal ohrožovat přímo ruské území, musí počítat s razantní odvetou, na což je Rusko připraveno a dobře vybaveno.

  Prohlášení náčelníka generálního štábu naší armády Řehky, že v případu ozbrojeného souboje mezi NATO (USA) a Ruskem bychom byli od první chvíle jeho součástí, je velmi riskantní. Nikoliv jen pro vedení armády, ale riziko přechází na každého našeho občana. Zatažení České republiky do konfliktu je protinárodním krokem, se kterým může souhlasit jen pár tisíc militantně smýšlejících Čechů. Bylo by zajímavé zjistit, kolik lidí z nás by bylo ochotno narukovat do války proti Rusům a jak by národ reagoval. Je velmi pravděpodobný rodiči zorganizovaný odchod stovek tisíc odvodem ohrožených mladých mužů pryč ze země, a ti starší by pravděpodobně svým švejkovským přístupem Západu nijak nepomohli. Dost možná by lidem rozdané zbraně posloužily především k svrhnutí agresivní Pětikoalice. Jisté je, že válku si přeje naprosté minimum šílenců neschopných realisticky posoudit možnosti české armády. Její personální a materiální vybavení je tragikomické a v podstatě bychom pouze sloužili americkým jednotkám jako štít a logistický uzel, ovšem ohrožení by odpovídalo plnému bojovému nasazení s důsledky, jejich velikost si těžko dokáže kdokoliv ve vedení státu uvědomit. Jeho zaslepenost odpovídá tomu, jaký vliv má na naše pseudoelity americký dolar a evropské euro plynoucí do kapes státních zaprodaných úředníků.

  Pevně doufáme, že se harašení zbraněmi nezmění ve válku, která nemůže skončit ničím jiným, než obrovskými škodami pro celé lidstvo a planetu. Pokud by bylo Rusko skutečně ohroženo, má dost účinné munice na likvidaci zbytku světa. Nevíme, zda li by konečně došlo k útoku na území samotných USA, ale dokud nebudou ony do konfliktu plně zapojeny i se svým kontinentem, nepoznají, co to válka je. Zatím intervenují všude po světě a doma řeší akorát tak nesmysly typu LGBT či Black Lives Matter. Ohrožení Američanů v jejich domovech se jich prostě dosud netýkalo. Rusko je však dostatečně připraveno jim tento přístup změnit. Nicméně pro Spojené státy je prioritní válčit jinde a momentálně nejlépe v Evropě. Tam to zkusily relativně nedávno v Srbsku a situace v něm se opět připravuje pro další agresi, nicméně hlavní směr vede opět na Moskvu.

 Touha pokořit silného a bohatého nepřítele je natolik silná, že jim nějací Evropané vůbec nic neříkají. Je jim lhostejné, budou li umírat Češi, Poláci či kdokoliv z našeho okolí. Ruské nerostné bohatství a pokořená hrdost Slovanů je pro ně doslova afrodisiakem a pro ekonomiku USA životně důležitým dopingem potřebných k překonání vlastní krize. My jen doufejme, že nabubřelá Amerika přehlédla fakt, kterým je sveřepost Rusů neochotných prohrát. A přejme si, aby Moskva ignorovala idiotismus vlád ochotných podřídit se americkým choutkám a byla tolerantní k lidem, kteří proti Rusku nic nemají. Divadlo v podobě vedení českého státu a jeho armády může skončit tragicky. Jediné, co můžeme proti válkychtivým šílencům udělat, je ukončit vládu Pětikoalice a tvrdě se postavit militarizaci našeho státu. Je nejvyšší čas chránit životy našich dětí posílaných do války, která není naše.

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy