Právě se nacházíte:

Lidské hyeny

2. 12 2022

www.inadhled.live    Prožíváme období snad nejvíce polarizující se společnosti. Témat, která ji rozdělují, je stále více. Rozlišnost názorů by nebyla ničím tak omračujícím, abychom se tomu museli divit. Jenže ono jde ještě mnohem dále, lidé se začali navzájem nenávidět a bohužel těm méně inteligentním nedělá problém mít radost z nesnází oponentů, někteří se dokonce ani netají s přáním brzkého skonu.

  Posledním viditelným případem se staly zdravotní komplikace představitelky Alternativy v Senátu, nedávno zvolené Jany Zwyrtek-Hamplové. Z jednání v Senátu týkajícího se mimo jiné možnosti utratit miliardu korun za vojenský výcvik u nás již přítomných Ukrajinců ji odvezla sanitka. Reakcí na to bylo mnoho radostných statusů na sociálních sítích a veselých projevů těch, kteří paní senátorce nemohou za její názory přijít na jméno. Mimochodem právě ona patřila mezi 2 (slovy dva) senátory, kteří hlasovali proti usnesení souhlasící s tímto naším dalším zatahováním do války mezi Ukrajinou a Ruskem. Lidé takto se projevující už před tím řadu z nás, kteří dlouhodobě upozorňujeme a zvůli minulé a současné vlády, mají nejen nazývat dezoláty. Nyní pokročili opět o kousek dále. Smutné na tom je i to, že škodolibost lze vnímat i od relativně známých lidí, od mládeže a dokonce od vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí. My na rozdíl od nich Janě Zwyrtek-Hamplové přejeme maximální zlepšení zdravotního stavu a brzký návrat do jámy lvové.

  Podobně nenávistné projevy jsme vnímali v době covidové, kdy očkovaní jedinci přáli smrt těm, kteří odolali a jejichž nezmutovaná krev je nyní nedostatková. Nevíme, kolik přesně lidí na následky očkování zemřelo či má navždy poškozené zdraví, ale nikomu z nich nikdy nikdo z neočkovaných nic špatného nepřál, pouze je varovali před skutečnostmi, které se stále více i přes tvrzení klauna Čtvrtníčka a ministra zdravotnictví Válka stávají realitou. A to zdaleka ještě není úplný dojezd všech těch rozdaných dávek. Přesto docházelo k fyzickému napadání občanů s absentující rouškou a k mnoha omezením pro ty, kteří nedisponovali příslušným papírem či QR kódem. O sociálních sítích a roztržkách v rodinách ani nemluvě. Hyenismus se tak stal další normou chování společnosti v posledních letech.

  Rozhodně je však plno dalších sfér, kterých se tato situace týká. Obzvláště katastrofální je chování mladších ročníků k důchodcům. Tvrzení, že za současnou ekonomickou krizi mohou kvůli vyplácení důchodů senioři, je obrovská lež. Tito lidé celý život pracovali, vedli většinou řádný život, platili daně a odváděli státu vše, co si nadiktoval. Na zasloužený odpočinek si tedy vydělali, dokonce mnohem více než dostávají. Na rozdíl od ročníků narozených po roku 1975 navíc něco vybudovali, což se o mladších dá říct jen výjimečně. Ti žili dlouho z peněz získaných rozprodejem toho, co jejich předci nechali vzniknout. Tragické je, že podobné myšlenky vypouští do éteru politické špičky, které by nejraději stát od starých lidí vyčistili. Média v tom hrají také svou špinavou roli, ostatně jako často, a mládež už poté jen papouškuje něco, o čem neví vůbec nic. Tedy ani to, že za bývalého režimu stát ustál odchody do důchodu v mnohem dřívějším věku, postaral se o seniory a nikdo nežil v nevytopeném bytu, nejedl jen suché rohlíky a neživořil. Je ostudou nynější doby, když důchodci chtějí radši umřít, nežli by šli žebrat o jakési dávky, které jim Pekarová-Adamová veřejně podsouvá.

  Ještě se vrátíme k Ukrajině. Nikdo z nás ve válce nebyl a být ani nechce. A pokud ano, ať do ní jde a narukuje na tu stranu, ke které jej něco táhne. Normální člověk má soucit s každým, kdo zbytečně ztratil život. Tak, jako děti z proslulé Aleje andělů na Donbasu, či snad vojáci, kteří jimi ještě před rokem nebyli. A je jedno, z které strany jsou. Mír je tedy prioritou, která je podstatná pro vývoj planety. Na Ukrajině však o žádný mír nejde. Dlouho před invazí Rusů byla slyšet varování, dopadaly ukrajinské rakety na Donbas, odneslo to civilní letadlo. Je evidentní, že konfliktu šlo předejít vyjednáváním USA a Ruska. O to Západ neměl zájem. Došlo na zbraně a vyřizování si účtů. Bohužel to má dopad na vojáky i civilisty. Že budou hledat azyl a budou za ně vděčné matky s dětmi, to lze chápat, ale že se k nim přidá i množství bojeschopných mužů, to je už méně pochopitelné. Dobrá, mohou mít k válčení odpor, pak ale mají svrhnout vládu, která je do války zatáhnula. Jenže ono plno těch vlastenců řve jen tady a domů se prostě vrátit nechtějí. Může nám tedy být líto žen a dětí, ale mít úctu k ,,bojovníkům“ dělajícím často nepořádek tady nikoliv.

  Bohužel pokora chybí většině Ukrajinců u nás včetně žen a dětí. Přesto nikdo nikomu nic špatného nepřeje, snad jen to, aby se už mohli vrátit domů. Tady jsme bohužel často obětí hyenismu my samotní a můžeme si za to tím, že ani my nejsme schopni svrhnout vládu, která tuto situaci umožňuje. Pravdou zůstává, že největší hyeny sedí tam nahoře. A vše ostatní už je jejich práce a úkol.  

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy