Rok 2022 končí, jeho nástupce bude procházkou peklem

31. 12 2022

www.inadhled.live    Uplynulý rok lze zařadit všeobecně k těm nejhorším za posledních několik desetiletí. Po dvouleté uměle vytvořené covidové smršti, na jejímž konci bylo pseudovakcínami podlomeno zdraví miliard lidí na planetě, což způsobilo v moderní době nevídané navýšení úmrtnosti a množství předčasných odchodů i relativně či úplně mladých lidí většinou doplácejících na srdeční, mozkové či dýchací potíže, tedy vše spojené s vysokou srážlivostí krve, přišla rusko-ukrajinská krize.

  Jestliže nám média a politici přes dva roky lhali a manipulovali s myslí a chováním lidí tak, že rozdělení společnosti bylo vcelku logickým výsledkem jejich činnosti, pak v této taktice pokračují i nadále, a je nutno konstatovat, že nenávist zasetá mezi lidi na celé planetě je všude přítomná a drtící veškeré vztahy. Změnily se ty pracovní, přátelské a rodinné. Ukázal se charakter mnohých a rozbité rodiny i stará přátelství se většinou slepit zpět už nepodaří. Stoupající mezilidská agresivita má plno obětí, vyhráli jen ti, kteří to vše spustili. Obrovské zisky Big Pharmy a politiků spolupracujících na devastaci planety vyvážily likvidace mnoha firem i soukromníků, zeštíhlení úspor a především také zjištění, jak snadné je pomocí médií a sociálních sítí manipulovat s celým lidstvem. Důkazem je plno zjištění a odhalení dění na jedné z největších sítí, kterou zakoupil Elon Musk. Šokující přístup zaměstnanců Twitteru a obrovský vliv amerických Demokratů a CIA na její provoz, zneužití její existence a oblíbenosti, to vše je a bylo strašidelné.

  Uplynulý rok se však nesl především ve znaku vzepření se Ruska představám Spojených států o uspořádaní světa a aktivitám institucí, které vznikly jen proto, aby nastavily nový systém, ve kterém pro mnoho lidí není místo. Jestliže existuje mnoho teorií, které naznačují počátek snižování stavu lidské populace pomocí mRNA vakcín, přičemž výsledky jejich používání dávají těmto názorům za pravdu, pak je třeba si uvědomit, že na covidové šílenství navázaly velmi pružně ekoteroristé s urychlením zavedení Green Dealu a Great Resetu. Přidejme rozvíjející se gender včetně pedofilie a můžeme se ptát, kam se vytratil zdravý lidský rozum a instinkt lidstva přežít.

  Ruská, a pro mnohé lidi překvapivá, invaze na Ukrajinu opět ještě více rozdělila společnost. Pro Západ je už dlouhé roky Ukrajina předměstím Moskvy, zemí bohatou na černozem, laboratoří s velkým výběrem experimentálních dvounohých zvířátek, pokusným vojenským cvičištěm, kde cínové vojáčky nahradili živí lidé, prádelnou peněz a možností, jak se dostal Rusku na dostřel i z ručních zbraní. Nejdříve v roce 2014 Američané vyměnili kyjevskou vládu formou Majdanu, Západ následně zneužil Minské dohody k dozbrojení ukrajinské armády a společně dopředu věděli, že Rusové jednoho dne přijdou. V USA byli dokonce překvapeni, jak velkou trpělivost v Kremlu měli, očekávali to dříve. A když se Rusové objevili na území spravovaném Spojenými státy, začal poprask.

  EU se odřízla od obchodních kontaktů a od zdrojů životně důležitých komodit, započala vlastní pomalou eutanázii. Podpora Ukrajinců je přetavena v další ekonomické vyčerpávání Evropy a migrační vlna z Ukrajiny zasáhla především Rusko (přijalo nejvíce ukrajinských občanů), Polsko, Českou a Slovenskou republiku, přičemž půl milionu Ukrajinců na našem území je absolutně největší příděl v souvislosti s velikostí domácí populace. Odnož Američany ovládané kyjevské vlády sídlící v pražské Strakově vile vedená Petrem Fialou dokázala půl roku ,,vést“ v rámci svého předsednictví do záhuby Evropskou unii i Českou republiku. Po celou dobu však prosazovala pouze americko-ukrajinské zájmy, a to na úkor jak Evropanů, tak i především naší země. Podepsala se na totální devastaci české ekonomiky, pokračuje v zadlužování a plně se podvoluje idiocii padající na nás z bruselského bahna. Rekordní inflace, extrémní finanční zátěž pro většinu našich spoluobčanů znamenající pro mnohé chudobu, omezování svobody to slova. To je vysvědčení Fialovy vlády. Navíc s nulovou pozitivitou vývoje v dalším roce. Prognózu na další rok přineseme zítra, ale je jisté, že nebude nijak příjemná.

  Uplynulý rok tak patřil k dosud nejhorším i pro generaci Husákových dětí a částečně i jejich rodičů, čímž chceme říct, že za dlouhé roky po 2.světové válce se rok 2022 přiblížil i takovým létům, jakými byla období 1948 – 1953 a 1968 – 1969 a následné normalizaci. Mnohé poté předčil. Zítra zkusíme pokračovat v očekáváních na další rok, jen to bude těžké, protože žijeme ve velmi turbulentní době. Jisté je, že nebude lépe, tedy pokud se konečně nevzepřeme šílencům srocujícím se kolem Světového ekonomického fóra, amerických Demokratů a evropských liberálů. Jsme svědky přerodu období klidu v chaos, destrukci a tiše přihlížíme velkým měnám systému vedoucím k zbídačení a ovládnutí většiny lidstva relativně malou skupinou po moci chtivých miliardářů, bláznů a pochybných ideologů. Naše sebevražedné chování a neochota se bránit je tím nejhorším zjištěním toho, co se v roce 2022 událo.

Jindřich Kulhavý