Úcta k seniorům je prioritou zdravé společnosti

17. 12 2023

www.inadhled.live    Vztah mladé generace ke starším lidem se mění. Nechceme tvrdit, že dnešní důchodci či lidé k této metě se blížící nebyli v době svého mládí vždy plně vstřícní k pokynům znějícím z úst starších, ale úlohou životem již prověřených bylo vždy ty mladé upozorňovat či varovat tak, aby se předcházelo zbytečným chybám.

  Už v dávných civilizacích existovaly rady starších, náčelníci bývali voleni především z těch, kteří už měli mnohé za sebou, a i v případu, že šlo o dědičné funkce, vždy se kolem panujících juniorů pohybovali protřelí politici a válečníci schopní ovlivňovat mladistvou nerozvážnost. Jde o historickou zkušenost praktikovanou tisíce let a posunující lidstvo vpřed. Stáří má výhodu, kterou je absence neuváženosti, překotnosti a krátkozrakosti (myšleno v rozhodování). Přidejme v paměti uložené vše prožité, mnohem více znalostí, také různých ,,zranění“ způsobených pocitem vlastní neomylnosti z dob, kdy počet odžitých roků nebyl nijak závratný. Bez existence získané moudrosti by se lidstvo dávno utopilo ve vlastní naivitě a natvrdlosti podpořené zmateností a manipulovatelností s mládím. Ostatně i nyní jsme svědky toho, jak se liberálové snaží ovlivňovat výchovu mladé generace na školách popíráním historie, sliby o krásné a pro nás zkušené nereálné budoucnost. A daří se jim to, stačí sledovat vývoj myšlení studentů toužících po zlu na nich páchaném v podobě direktivní Evropské unie, Green Dealu obhajovaném naprosto uměle vytvořenými výmysly. Mladým v podstatě ke spokojenosti stačí rebélie, v čemž jediném se shoduje se všemi svými předky. Být proti čemukoliv, co představují rodiče a prarodiče, má svůj historický základ. Ovšem u zdravé generace přejde období vzdoru v jiné, kdy si již dospělí váží toho, co pro ně jejich starší příbuzní dokázali udělat.

  Idiotismus dnešní doby však výše uvedené popírá. Jestliže ještě poměrně nedávno mladá generace dospívala dříve, což se projevovalo zakládáním rodiny, jejím zabezpečením a výchovou svých dětí v relativně mladém věku, dnes je bezdětných pětatřicátníků a starších převaha. A když se tito přestárlí pubescenti dostanou k moci či do médií, vzniká katastrofa. Stačí poslouchat Adamovou Pekarovou, Richterovou, Černochovou a absence mateřství či potřeby vnímat budoucnost i jako cestu, po které půjdou jejich děti, je zjevná. Militantní pipiny neuvědomující si, že válka je likvidátorem mladých životů synů a dcer, nám právě nyní určují to, kudy se máme ubírat. Ani mezi muži tomu není často jinak. Volná výchova směřovaná na toleranci desítek pohlaví a zaměřená proti tradicím, logice a úctě přinesla ovoce, a tato ztracená generace se jejich ústy hlásí o slovo a moc. Kdysi nemyslitelná nezkušenost najednou nikomu nevadí, spíše vyhovuje. Bývalo zvykem, že ministři, poslanci vedoucí pracovníci dosáhli svých pozic ve věku, kdy jim zkušenost umožňovala vést stát a kolektivy. Bohužel, nyní je vše převrácené, a i proto jsme svědky obrovských a logiku popírajících změn.

  Vynecháme li politiku, která se stala místem, kam skutečně inteligentní lidé bez nekalých postranních úmyslů ani nejdou, dalším centrem protiseniorských nálad jsou média. Často mladí a nezralí redaktoři a moderátoři ignorují či neznají historii a při konfrontaci se ukazuje nedostatečná úroveň vzdělání. Na sociálních sítích mají prostor i naprostí diletanti, kteří by dříve nebyli schopni psát ani pro školní noviny, nicméně internet jim dává možnost své plky zveřejňovat a stát se mezi vrstevníky hlásnou troubou. Pro ty starší jsou už pouze tím troubou. Neznalost i doby poměrně nedávné, která současnou společnost katapultovala směrem ke Green Dealu, je zarážející. Dnešní maturanti neví nic o Československu, 2.světové válce, rok 1968 vnímají velmi mlhavě a zkresleně, když už vůbec, tzv. Sametová revoluce jim nic neříká a o Havlovi vědí, jen že asi existoval, aniž by je zajímalo, co byl skutečně za člověka (pravda, v názoru na něj se neshodnou ani jeho vrstevníci). Ale setřít nenávistnými slovy seniory, to jim jde, přestože ve své lenosti hledat fakta ani netuší, jak jejich rodiče a prarodiče kdysi žili. A tvrdí, aniž by to věděli, že to bylo šílené.

  Vážená mládeži, už rodiče Vašich dědů a babiček dřeli mnohem více než vy. Váš táta byl hned po škole na vojně (umí tak držet zbraň v ruce a ví, k čemu se používá – na rozdíl od počítačových her v realitě), a protože ho ve škole či na učňáku něco naučili, byl schopen tvořit hodnoty. Nedřepěl celé dny u mobilů a počítačů (žádné nebyly), když měl volno, chodil často sportovat, poté probrat důležité aspekty společenského vývoje místo diskuze na sociální síti do restauračního zařízení. A protože se tehdy nelétalo na dovolené do zemí, které jsou sice exotické, ale často byly také za námi zaostalé, sednuli do svých aut bez klimatizací, ABS, navigací (díky tomu uměli všichni číst v mapách, což vás se netýká) a cestovali po Československu a po historických památkách, kulturních akcích spojených s tradicemi. Vaše mámy byly často mnohem více sexy než dnešní holky, navíc se uměly postarat o své děti, dobře vařily už v mladém věku, dokázaly zašít díru na ponožce i na gatích a praly v pračkách, ve kterých byste vy hledaly spíše automat na latté.

  Život, který si připravujete vy, tedy bez aut, letadel, bez hotovosti či bez vzájemné pouliční komunikace, přilepeni k asfaltu, monitorům mobilů či tabletů, je vzdálený tomu skutečnému mnohem více než tušíte. A pokud si myslíte, že tolerance úchylů hlásících se k některému z mnoho prý uznávaných pohlaví pomůže k zachování zdravé populace, že tetování je projevem vkusu a inteligence či snad jedinečnosti, že CO2 je vynálezem klimatoignorantů jezdících v autech s krásným zvukem a vynikajícími schopnostmi, jde jen o další ukázku toho, jak jste se nechali zmanipulovat a zneužít, přičemž jste přišli o mnoho krásného, co život sám umí poskytnout. Otevřete oči, zkuste změnit svůj přístup k životu a vraťte se o pár desetiletí zpět. Poznáte, že žít se dá naplno mnohem intenzívněji a ani vaše rebélie nenahradí skutečnost, jak dokázali žít ti, které nyní tak haníte. Bez nich byste totiž všechny výdobytky pro vás tak moderní doby neměli. Zkuste opětovně najít krásu života a svobodu, kterou pomáháte svou naivitou omezovat. Zeptejte se prarodičů, jaké to bylo kdysi a co bývalo prioritou. Mimochodem, na komunisty jsme kdysi nadávali skoro všichni, a ti starší co ne, Vám nyní vládnou.

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy