Právě se nacházíte:

Vánoční přání

24. 12 2022

www.inadhled.live   Vážení přátelé, čtenáři a příznivci inadhledu, dovolujeme si vám všem, ale i těm, kteří ne vždy souhlasí s našimi myšlenkami, popřát příjemné prožití vánočních svátků, domácí pohodu a klid na duši. 

  Víme, že se nacházíme ve velmi složité době. Především odpůrci současného politicko-ekonomického směřování České republiky jsou vrženi mezi pomyslné mlýnské kameny a podobně jako v případu odporu proti covidovému teroru, tak i v současnosti podstupují těžké boje ve společnosti, ale i uvnitř svých rodin, mezi přáteli a kolegy v práci. Nyní jsou však Vánoce, tedy aspoň na pár dnů zahoďme zášť a spory, popřejme si navzájem zdraví, lásku i jistou ekonomickou odolnost vůči záměrům strůjců Green Dealu a Great Resetu. Vraťme našim životům jejich morální hodnoty se zaměřením na přirozené lidské štěstí. Všichni si přejeme návrat k vzájemné úctě, důvěře v sebe, své přátele a kéž by, i ve státní instituce a k všeobecné prosperitě. První dvě složky závisí na nás, druhé dvě jsou za současného stavu chimérou.

  Vánoce jsou svátky klidu a míru. Ten bohužel nedaleko od nás není, přestože bychom si ho jistě přáli. Situace na východu je složitá a řešení v nedohlednu. S ní je spojeno mnoho neblahého včetně ukrajinizace naší země. Lidem k nám došlým tedy přejeme krásné Vánoce u nás prožité a zároveň i to, aby ty příští slavili už u nich doma. Pro Ukrajinu musí najít řešení lídři zůčastněných států, přičemž náš názor jistě znáte. Válka má vždy své oběti a tady za zájmy Západu umírají Slované. Doufejme, že najdou opět společnou řeč, byť jsou na různých stranách. Klidné Vánoce nepřejeme těm, kteří oprášili staré smrtící ideologie a ve jménu nacifikace a nenávisti zabíjí. 

  Dnešní vánoční přání se nese v mnohem vážnějším duchu, než tomu bylo kdysi. Omlouváme se, ale příliš na nás doléhá kritičnost současné doby, neschopnost české vlády hájit zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů, také uvědomění si dopadů na velkou část našich spoluobčanů. Nikdy jindy nebyla solidarita mezi námi Čechy tolik potřebná jako nyní. 

  Přejeme vám všem Šťastné a veselé Vánoce, dostatek potřebných dárků a také těch, které udělají radost. Pamatujte, že tím nejkrásnějším darem jsou dětský úsměv, láska, zdraví a dobrá budoucnost. Nechť se vám tedy dostává od každého aspoň trochu. Hodně štěstí.

Jindřich Kulhavý