Z dopisů čtenářů - Česká republika opuštěná Fialovou vládou

29. 08 2023

www.inadhled.live   V nově utvořené rubrice nazvané Z dopisů čtenářů budeme uveřejňovat některé Vaše postřehy. Dnes tedy první z nich.    Z průzkumu veřejného mínění CVVM vyplývá, že vládě důvěřuje pouze 20 % občanů, zatímco 73% jí nedůvěřuje. Z tohoto výsledku se zdá, jako bychom my, občané , chtěli ,, opusti t” F ialov ou vládu, ale ve skutečnosti je to F ialov a vláda, která opustila Českou republiku.

  Proč? Logika jsou jednoduchá. Pokud vládnoucí vláda dává svému lidu pocit, že se mu žije dobře a spokojeně, jako každý volič, který má čistou hlávu a rozum, bude v příštích volbách tuto vládu volit znovu a rozhodně neopustí vládu, která pracuje ve prospěch lidu. Naopak, pokud vláda za dobu své vlády způsobila, že schodek státního rozpočtu dosáhl 200 miliard korun, což je nejvíce od vzniku České republiky, a pokud domácí cena energie zůstává vysoká, a pokud se běžné potraviny staly luxusem, a pokud starší lidé, kteří celý život tvrdě pracovali, nedostávají důchody, na které mají nárok, budou občané chtít i v této době vládu nadále hájit?

 

  A co v něm Adamová jako předsedkyně Sněmovny dělala? Nejprve využila zájmů českého lidu k tomu, aby se vetřela do přízně Ukrajinců a poskytla Ukrajině finanční a vojenskou pomoc. Bylo by však lepší, kdyby tyto peníze použila vláda na řešení domácích existenčních problémů. Za druhé, zklamala důvěru lidí v ni. Po volebním úspěchu namísto dodržení slibu, že nebude zvyšení daně a důchodového věku, ale navrhla vládnoucí vláda, ve které Adamová je, politiku úsporných opatření a důchodovou reformu, přičemž ani jedno z toho nebylo dosud uspokojivě navrženo. Kromě toho v roce 2022 nesplnila slib, že dodrží ušetřit provoznáklady Sněmovny. Za třetí, řada problémů v posledních letech ukázala její neschopnost vykonávat funkci předsedkyně Sněmovny. V zahraniční politice ztratila Česká republika svou národní suverenitu tím, že převzala iniciativu při podpisu obranné dohody s USA. Adamová také často využívala svých chabých znalostí politiky a historie k diktování vnitřních záležitostí jiných zemí, čímž poškozovala obraz české diplomacie. V roce 2023 se navíc v České republice prohlubují vnitřní rozpory a zbídačování a nedaří se efektivně řešit otázky na energii, daň, ceny věci a důchodovou reformu. Když říká: ,,Vezměte si extra svetr, abysme se v zimě ochránili před chladem, a když se na Tiktoku ptá takový nevhodný projev: ,,Nemáte takový Iphone?”, dokonce se Adamová  oddělila od lidu.

 

  Takže to my jsme opustili Fialovou vládu? Je to Fialova vláda, která nás opustila.

 

 

Petr Vacek

 

 

 

 

Speciály

Tipy