Dějiny národa Českého - VLÁDA VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO

28. 07 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Vladislav II. Jagellonský panoval v České zemi neobyčejně dlouhou dobu. Pětačtyřicet let. V patnácti letech začal, v šedesáti skončil. Času mu osud dopřál spoustu. Přesto se Vladislav II. do české historie nezapsal žádnými výraznými skutky. Byl průměrnou osobností, a ani navenek ve vztahu k okolním cizím zemím nebyla situace za jeho vlády v naší zemi příliš důstojná.

  České království jakoby se mezi ostatními evropskými zeměmi ztrácelo. Sama existence české koruny upadla v pochybnost. Už to nebyla ta slavná země za časů Karla Lucemburského nebo v husitské době. Dokonce za časů Vladislava Jagellonského byla na nějakou dobu odtržena i Morava, Slezsko a obě Lužice.

  Budu ovšem spravedlivý. Nebylo všechno jen černé. V některých směrech jagellonský věk přece jen přinesl v zemi rozvoj a nějaký ten prospěch. Za časů Vladislava Jagellonského, ale i jeho syna Ludvíka, byla poměrně dlouhá etapa míru a klidu v zemi, rušená jen občasnými domácími rozbroji lokálních bojů v pohraničí. Ale to nebylo v té době nic nenormálního.

  V atmosféře dlouhodobého klidu národ celkem i ekonomicky prosperoval. S výjimkou krátké neúrody, hladomoru či jiných mimořádných situací se žilo poměrně levně, zboží bylo dost a práce také. L.P. 1495 dokonce i papežský stát zrušil zákaz obchodování s kacířskými Čechami. I duchovní vývoj v naší zemi vzrostl. Za Jagellonců se česká kultura vymanila z izolace a navázala opět na evropský kontext, tak jako v době posledních Lucemburků a zejména Karla IV.

  Také se rozmohlo výtvarné umění, což třeba v době husitského krále Jiříka z Poděbrad naopak stagnovalo a vytrácelo se doslova v obrazoborectví. Nastal také pozoruhodný rozkvět architektury, gotika se naposled vzepjala a vydala plody v podobě krásného, zdobeného, plánovaného pojetí pozdě gotických vladislavských staveb: Příklad za všechny: Vladislavský sál a Ludvíkovo křídlo na Pražském hradě.

  Zkrátka doba Vladislava Jagellonského přinesla mnoho dobrého, ale ve špatné době. Bezesporu platí, že Čechy v době jagellonské ekonomicky a kulturně prosperovaly, ale jiná situace byla v politice vnitřní a stavovské. Uvnitř státu sílil především mocenský zápas šlechty s městy a naopak. Doba obou Jagellonců byla spíše dobou konstituční monarchie a slabosti obou panovníků, zejména Vladislava II., šlechta uměla dobře využít. A to ještě Vladislav II. vydal L.P. 1500 tzv. Vladislavské zřízení zemské, což se nejen doma, ale hlavně v zahraničí bralo jako důkaz slabosti panovníka. Vladislavův vliv byl totiž až příliš omezen.

  Kdybych tedy měl Vladislava Jagellonského hodnotit jako známkou ve škole asi bych osobně dal průměrnou trojku.

Speciály

Tipy